2018. április 25., szerda

A mélypont ünnepélye (Pilinszky János) - Negyedmillió forinttal csaphattak be minden magyar/országi/ embert - EP-bizottsági vélemény

 
„A tevékeny szeretetet félelmetes szakadék választja el az ábrándos szeretettől. Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön s viszont szeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies.” (Pilinszky János költő, 1921-1981)

Az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottsága (CONT) 13:2 arányban szavazta meg azt a véleményét, hogy kéri az Európai Parlamenttől, hogy az uniós alkotmány 7-es cikkelye értelmében függessze fel Magyarország szavazati jogát a Miniszterek Tanácsában. (Forrás: G7.hu Nonprofit Kft./Wiedemann Tamás; MTI, HVG.)
Az EP-bizottság szerint „rendszerszintű fenyegetés éri a magyar jogállamot a korrupció és az intézmények függetlenségének romlása miatt.”
Felhívja a figyelmet a magyarországi közbeszerzési gyakorlatok hiányosságára. /A kiírt uniós pályázatok 36 százalékára 1 jelentkező akadt Magyarországon. S azt is megállapítja a bizottság, hogy a 2013 és 2016 között vizsgált (41) projekt 85 százalékával volt gond./ Annak a véleményének is hangot ad, hogy sem az Állami Számvevőszék, sem a Legfőbb Ügyészség elnöke nem teljesen független.

2009 és 2016 között az Európai Uniótól kapott pénzek 15-24 százaléka „válhatott köddé”. A magyar társadalmat emiatt 6,7-10,6 milliárd euró veszteség érhette. Ennek középértéke 8,65 milliárd euró, elosztva10 millióval: 865 euró. 310 forinttal számolva az eurót, minden magyar ember 268 ezer150 forinttal rövidülhetett meg.  
Tehát Magyarország valamennyi lakosát - a csecsemőket és az aggastyánokat is beleértve - egyenként több mint negyedmillió forint kár érhette.
Kiknél, hogyan, hol landolhatott s fialhat ez az összeg?

„Az ólak véres melegében / ki mer olvasni? / És ki mer / a lemenő nap szálkamezejében, / az ég dagálya és / a föld apálya idején / útra kelni, akárhová?
Ki mer / csukott szemmel megállani / ama mélyponton, / ott, ahol / mindig akad egy utolsó legyintés, / háztető, / gyönyörű arc, vagy akár / egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat?
Ki tud / nyugodt szívvel belesimulni / az álomba, mely túlcsap a gyerekkor / keservein s a tengert / marék vízként arcához emeli?” (Pilinszky János: A mélypont ünnepélye – 1972)

                               2018. április 25.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése