2015. szeptember 30., szerda

West/Ost Side Story - az Erkel Színházban, Miklósa ErikávalA migráció latin kifejezés s van egy kémiai jelentése (tudományos - meg amúgy földközeli - értelemben kivándorlást/helyváltoztatást jelez; ezt ki ne tudná?): „ásványok, illetve ionjaik vándorlása egyensúlyi állapotot biztosító kéregrész felé”.
Egyensúlyi. Ez azért töprengésre késztet. Hiszen az kiegyensúlyozottságot, nyugalmat, higgadtságot, józanságot, megfontoltságot is jelent. Semmiképpen nem serkent arra, hogy kapásból – tömegkommunikációs, milliók (milliárdok) agyát tompító(?) álhírfolyamok nyomán – rávághassuk: mindenki maradjon ott, ahol született, vagy ha ki is mozdult, húzza haza a belét, takarodjon innen/tőlünk máshová. Tovább, tovább, tovább – fel búcsúcsókra cimborák…
Abban azért, mármint, hogy a menekültügy nem/sem csak fekete meg fehér – egyet is lehetne értenünk. Nem kellene kapásból lepuffantani azt, aki árnyaltabban szeretné (mert igenis képesek vagyunk rá) szemlélni a témát.
De miért kell /megint/ pont ezzel előhozakodni, hiszen régóta tele van vele a hócipő?! Hogy pontosan mióta, erre persze nincs se tudományos, se pórias válasz.
Az anyag (matéria, szubsztancia), amióta létezik, (be)vándorol. Meg ki. Innen oda, onnan ide. S bődületes(?) a keveredés.
Alapvető törvényszerűségek ellen vajon érdemes-e, megéri-e (ha igen: kinek?) hadat viselni?

West Side Story az Erkel Színházban. Amerikai és puerto ricói bevándorlók harca New Yorkban, a múlt század ötvenes éveiben. De bárhol, bármikor, bárkikkel „eljátszható”. Leonard Bernstein nem volt kispályás zeneszerző, azt éppenséggel nem lehet állítani. És persze Arthur Laurents szövegíró sem. A zsigereikben érezhették ők is, hogy már a nagy BUMM! óta (meg előtte is?) a lég(üres)térben lebeg a téma, még csak le sem kell hajolni érte.
Örökérvényű (bazi nagy szó ez is) alkotást csiholni a menekültügyből – az már más. Ahhoz géniusz szükségeltetik. Leonard Bernstein kapcsán e felől kétely nem merülhet föl.

Budapest, 2015 ősze. A Magyar Állami Operaház Erkel Színháza, a csapatkapitány/rendező-koreográfus Novák Péter. Kvalitásnak ő sincs híján. Újrateremt, hiszen más idők járnak, más (passzát)szelek fújnak.
Nem, nem elementáris az előadása. De korrekt. Megszólító, elgondolkodtató. Hogy is állok én (igen, már megint) mindezekkel a dolgokkal? Bandaszellem, összezárás; a kirekesztéshez miképpen viszonyulok? Itt nem lehet sumákolni, állást kell foglalni, ami nem zárja ki (sőt!), hogy újra és újra fölülvizsgáljam önmagamat (is). Miképpen viselkedem itt/ott/amott? Nem az árról, és nem a folyamról van szó, hanem a saját árfolyamomról. Van-e aranyfedezetem, vagy erodálódom, könnyűnek találtatok?

Miklósa Erika – mázli, hogy éppen őt láthattuk (2015. szeptember 27., vasárnap, 11 óra) – lenyűgöző Mária. Tiszta, szép(ség)et sugárzó, megnyugtató. Árad belőle/felőle valami, talán a zsenialitás természetessége, egyszerűsége. S elhiteti, hogy van – létezik ma is – szerelem; mindenekfölött. (Szétestek mára a szavak, de azért az érzések, ott legbelül, fittyet hánynak erre… Ugye?) Érződik, én legalábbis ezt éreztem, a szerep küldetés, misszió számára, hogy erőt leheljen belénk, hogy igenis, igenis, igenis…!
Alázata művésztársait – énekeseket, színészeket, táncosokat - is át-átitatja. Ám mégsem fergeteges az előadás, mégsem tudtunk tombolni. Mindennek az összetevőjét ki tudná vegytisztán elemezni; kell-e?
Dénes István karmesteren és operai zenésztársain bizonyosan nem múlott ez sem, hiszen a korrektnél jóval mívesebb jelzőt érdemelnek. Ők is.

Bernstein, s ez olyan bizseregtető, annyira érezte a múlt századot meg (már) a mostanit is, a lüktetést, a vibrálást, de a tanácstalanságot éppúgy, miközben megadja a felelet-vázat is: mindegy, hol vagyunk/járunk,  éppen az út közepén, a szélén, árokparton dekkolunk-e; ember töprengj, építsd magad a zenémmel/zenével is, tedd föl a kérdéseidet, morfondírozz, és soha, de soha ne add el a lelkedet – és a testedet se - az ördögnek! Higgy a jó(zanság)ban, a higgadtságban, a nyugalomban, a csend(ed)ben, s abban, hogy előbb-utóbb harmóniába, egyensúlyba, kerül(het)sz önmagaddal.
S a világgal. Amaz meg veled. 

                                                       2015. szeptember 29-30.

 

 

 

 

2015. szeptember 26., szombat

Riska meg kavics - A kripli a Weöres Sándor Színházban                                           „Minden mű végül a nézőben születik meg.”
                                           Törőcsik Mari (Pély, 1935. november 23.)

Fixírozni – bámulni, megfigyelni, méregetni, szemezni, rögzíteni, szóval: fixálni – elítélendő, megvetendő, gyanús cselekedet? Vagy legalábbis akkor (is már az), ha tehenekre szegezi valaki a tekintetét? Hosszasan, kihívóan nézi őket; ki tudja, mi minden jut mindeközben az eszébe? No, nem a riskákról, hanem rólunk, emberpéldányokról. Arról, hogy mi végre vagyunk itt? Hátha olyasmi is belé villan, ami rávilágít a gyarlóságainkra/bűneinkre, többek között arra, hogy miért kell a nekünk furcsának tűnő viselkedésűeket - a másképp gondolkodókat, a máshonnan érkezőket – gúnyolni, csúfolni, rágalmazni, kiközösíteni/-rekeszteni? Mindig és mindenkor bűnbakot keresni és találni (bennük)? S ha már a sors úgyis csavart a sorsukon, mi is ráteszünk egy-két (szív)lapáttal, még mielőtt (amivel?) a sírba taszítanánk őket? A Billyknek, akik a köz „olvasatában” nyomorékok, sánták, bénák, elcsenevészedettek, nincs is joguk, nemhogy megváltani önmagukat és a világot, de még tűnődni se merészeljenek ilyesmikről; hogy jönnek ők ehhez?
Beszélgetni, eszmecserét folytatni, diskurálni, tislizni kővel, kaviccsal; ez meg egyenesen idiotizmus? Kőtáblába vésni is az (volt)? Tehát Kate nagynéni is flúgos?

Martin McDonagh A kripli című drámája és a szombathelyi Weöres Színháznak a remekműből készült mesteri alkotása/előadása ekképpen is megszülethet (végül) a nézőben. S még mi mindenre derülhet(ne) fény, ami itt és most égető! Ivo Krobot cseh rendező újfent arra is fölhívja a figyelmünket, hogy soha, semmikor sem mellőzhető – bármibe (mármint előrevivőbe!) is fogunk az életben – az energiák maximális mozgósítása, önmagunk és egymás újra-/újjáteremtése. Nincs mese. Mindig mindent elölről kell kezdenünk. Csak így lehet. Szabad. Érdemes.

Balogh János (Billy) „átsétál” A dzsungel könyvéből; ott a farkasok nem fogadják be (Mauglit), itt meg az „ordasok” nem.
A falkaszellem bődületesen ki tudja forgatni az egyént a mivoltából: húszas-harmincas évek (XX. század), tízes évek (XXI. század)… Ki-ki talán(?) önmaga nem is vetemedne még csak ártót képzelni se másokról, de miután erősnek érzi magát a többiek – a hasonszőrűek(?) - által fölizzítva, fölcsap benne az ördögtűz. Pokolizációs ártalom. Isszuk is a levét, rendesen.
Balogh János alakítása hajaz a tökéletes felé, ami persze, mármint a szavak efféle egymás mellé rakása, badarság, merthogy félreértésre adhat okot.  Ám mégis: annyira az esendő és tiszta (hajdani?) énünkkel is szembesít, hogy akár zavarba jöhetnénk. Hányszor, de hányszor neki-, nekilendülünk, mindenek ellenére s mindenekkel együtt. És aztán föladjuk. Kész. Vége. Ennyi volt. Ám szinte az utolsó utáni pillanatokban egyetlen szó, gesztus, reménysugár elegendő ahhoz, hogy mégis csak folytassuk. Ha (megint) sejteni is véljük a végét, a véget. Akkor is. Hátha. Erre a picinyke kis időre.
Kiss Mari Kate nagynéniként – no, ne kerteljünk: zseniális. Ha már senki/semmi sem maradt, a kövek/kavicsok mindenkor itt vannak nekünk. Társaink. Vigaszaink. Titkaink – emlékeink és vágyaink - őrzői. Mindenki gondoljon/mondjon azt, amit csak akar. Vállalható, nagyon is, az agyamentség, ha/amennyiben ez az.

S a többiek, a teljesség igénye nélkül: a hírmondás ószerese, a kommunikáció (anti)bajnoka, Szabó Tibor (Jonny…). Juj, de bizarr, hátborzongató is. A mai (h)írfacsarók (bocs’!) tündöklése és bukása(?) is fel-felrémlik. Mamusával, Vlahovics Edittel olyan helyzeteket skiccelnek föl, melyekért nekünk sem kell a szomszédba mennünk. Endrődy Krisztián (Bobby-baba) azt is példázza, hogy előbb-utóbb eldőlhet az emberben a borjú; van egy pont, amikor elég, eddig és nem tovább!

Valakiben (kiben nem?) mennyi, de mennyi minden – cinizmus, gonoszság, etc., etc. - is lakozhat; Helen: Hartai Petra.  Nem középiskolás s már nem is egyetemi hallgatós, hanem hivatásos fokon „hozza” a szintén köztünk élő figurát: vérfagyasztók a váltásai. (Vajon milyen volt Helen neveltetése? Volt-e? Meg egyébként…) Öcsikéje Matusek Attila. Persze Bartley nem/sem pojácának született, sőt(!); de meddig, miért lehet/szabad belőle azt csinálni? Mert jólesik (nekünk)? Mert ő meg hagyja?
Jeles Attila (élet)indexébe is!

A tehenek meg a kövek nem tehetnek semmiről.
Mi viszont igen. Fürkésszük legelébb is önmagunkat, erősen nézzünk önmagunkba. Ezután fixírozzuk egymást.
Mi végre is vagyunk itt?
                                                                  2015. szeptember 26.

 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptember 23., szerda

Nádas Péter: A hang zavarja a csöndet


„A csönd a csendet nem zavarja.”  Az idézet Nádas Péter Mese a tűzről és a tudásról című elbeszéléséből való (1987).

Miképpen élem meg az univerzumot annak részecskéjeként, történetesen e földlabdacson, avagy éppen egy másikon? Mi zajlik, folyik itt-ott-amott? Bennem, benned, bennünk? A saját kozmoszunkban. S körülöttünk, közöttünk?

Hagyjanak engem békén a magán(y)galaktikámban? Avagy az mégis csak közös? Ahogy (ős)anyánk/apánk is az, a nagy Bumm(né)…?

S hát együtt lehetne/kellene valami felé autózni, vonatozni, repülni. Nem elütni, nem elgázolni, nem lebombázni egymást. Szárnyalni.

Ám e szavak is csupán látszatok, nem azok, amik. Mik is? Mint(h)ák; de még csak mint(h)ák sem. M i n t h a  nem is lennének…

Mikor is nem? Merthogy mi is az idő? És a tér?

Ezek rétegeződései – testi, lelki szellemi „vázunkon”…

Velünk van (volt/lesz) az idő vagy ellenünk? Vagy mi tagadjuk meg/le – áruljuk el ezt/azt is?

Nádas Péter kihajítja eddigi létünk raktárkészletét, majd rendre fölsúroltatja velünk a padlót, a (tánc)parkettünket, mozgástereinket. Amikről amúgy csak hisszük, azok, amik. De nem. Mások.

Majd’ minden egészen másképpen van. (Ottlik-szerűen, szabadon/?/.)

Egyetemes dimenzió-útmatató (is) Nádas. Profánabbul: iránytű. A bennünk lévő végtelenhez. Hogy ez fából vaskarika/vasparipa(?). Az elbizonytalanodás bizonyossága…? Ám mégsem, csak azért sem a káosz lesz úrrá bennünk/rajtunk – akkor legalábbis nem, amikor teremtő periódusokat inspirál/gerjeszt (nálunk) az írógéniusz, aki hétfőn, szeptember 21-én, a magyar dráma napján a Pesti Színház színpadán olvasta fel a Találkozás (1979) című színművét, miután átvette a Szép Ernő Életműdíjat.

Köszönet, hogy a Népszabadság olvasójaként ott lehettem.

Egyébként a táskámban lapult Krúdy Gyula Szindbádja (Magyar Helikon, 1975), amelybe Ruttkai Éva - aki foggal-körömmel küzdött, hangosan kiáltott azért, hogy a Nádas-remek színre kerülhessen; végül a Találkozás Máriája volt 1985-ben – szóval ezt a Krúdy-idézetet írta: „Századunk a halálé” Ruttkai Éva – Győr, 1976. október 14. (Nádas Pétert a színpadon hallgatva ugrott be, hogy történetesen aznap volt az író harmincnégy éves, merthogy 1942. október 14-én született, Budapesten.)

Vajon a „Tündérkirálynő”/Ruttkai Éva ma meg azt írná be egy (Krúdy)kötetbe: „XXI. századunk a halálé”?

Nádas Péter ekképpen diagnosztizál az említett elbeszélése vége felé: „Közös csendjük mélyén valamennyien hallották a tűzvész lobogásának zaját. Csupán a hang zavarja a csöndet. De senki nem szólt”.

 

 

 

 

2015. szeptember 13., vasárnap

Ma ünnepeljük a zsidó újévet - Tenni másokért


Ma ünnepeljük az 5776-os zsidó újévet, a ros hásánát (az év fejét) – Ebből az alkalomból közöljük a Világ Igazáról, Brandeisz Elzáról - a százötödik születésnapjakor - készült írásunkat

 

Kortársmegmentés - tenni másokért              


A honi mozdulatművészet jeles díváját, Brandeisz Elzát – a Világ Igazát - kortársmegmentőként sem a mozdulatlanság jellemezte. Mindig is önzetlenül tett valakiért, valamiért.

Bevackolódik a foteljébe. Túl van a délelőtti, kerti sétán; mellettünk pihen a járókerete. „És magának hogy megy a sora?”, cseng a hangja soproni, Rózsa utcai otthonában.
„Hogy is mondjam?”, kezdek bele, de kurtára fogom a folytatást. Nem csak azért, mert életünk legelső találkozása ez, s a szavak nehezebben bújnak a felszínre, hanem mert ő a fontos, Elza művésznő, akit egész életében alapvetően két tevékenység motivált: segíteni másokon – mindenkor, vészkorszakban, vérzivataros időszakokban meg főleg - s belemélyedni a mozdulatművészetbe tanítványként, művészként, mesterként, a test és a lélek nevelése, illetve azok kiteljesítésének jegyében.
Brandeisz Elza – talmudi kifejezéssel élve - a Világ Igaza kitüntetés birtokosa.
Aki elnyeri a Világ Igaza kitüntető címet, oklevelet és emlékplakettet kap, s annak a nevét felvési Izrael Állam Holokauszt Emlékhatósága a Yed Vashemben – a holokauszt kutatásával, oktatásával, forrásainak gyűjtésével és bemutatásával foglalkozó jeruzsálemi tudományos intézetben - a megemlékezés falára és fát ültetnek a tiszteletére. A plaketten és az oklevélen örök érvényű mondat, talmudi idézet olvasható: „Aki egyetlen ember életét megmenti, egy egész világot ment meg.”

 „Az én anyám – aki Ruszton született - lány korában is szolgálatkész volt, s világ életében az is maradt. Volt hát példa előttem és Erna nővérem előtt. Budapestre ment férjhez édesanyám, Pestlőrincen laktunk. Gyerekként folyton folyvást a gyűrűhintán lógtam az udvaron, át-átfordultam, bukfenceztem, komponáltam magamnak különféle mozgásokat. Anyám egyszer azzal állt elő, hogy tudod mit, menjünk be a városba, a körúton lakik az én kaposvári barátnőm! Félénk kislány voltam, de azért csak kiböktem, menjünk… Hosszú, szőke hajú leányzó nyitott ajtót – sose felejtem el -, rebegte, hogy anyukám nincs itthon, de azért tessék befáradni… Hát így kezdődött, hogy beiratkoztam Kállay Lilly Mozgásművészeti Iskolájába. Modern dolgokkal foglalkoztunk; a tanárnőnk rendszeresen járt ki Ausztriába, hozta haza magával az újabb és újabb… No, a lényeg: a testet és a lelket nevelte. Amikor én belecsöppentem az iskolába, éppen egy előadásra készültek a többiek és abban én is nagy örömmel vettem részt. Belülről, a lélekből jött a mozgás; ahogy az ember úgy érezte! Kiteljesedett az életem”.

A mozgásművészet és a mozdulatművészet fogalmakról ekképpen ad eligazítást dr. Dienes Gedeon A mozdulatművészet története című könyvében (Orkesztika Alapítvány, Budapest, 2001): „Ha tehát művészetről beszélünk, helyesebbnek tartjuk a mozdulat szó használatát. Ebben az értelemben a mozdulatművészet olyan művészet, amelynek eszköze az emberi test és anyaga az emberi mozdulat.” Tőle tudjuk azt is, hogy „1928-ban alakult meg a Kállay-tánccsoport, amely Budapesten és Pécsett mutatkozott be az addigi sikeres repertoárral. Az 1929. évi vizsgaelőadáson a tanárképző csoport tűnt ki, különösen Brandeisz Elza ’klasszikusan szép táncával’. 1930-ban művészképzős növendékeinek csoportja már nagyobb formátumú alkotások előadására is alkalmas volt.”
Elza művésznő a későbbi időkben tanítványokat is vállalt. „Voltak, akik már nem tudtak beiratkozni az iskolába, mert ez nem adatott meg nekik származásuk miatt. Megvolt az én magánpraxisom – Lilly néninek is abba kellett hagynia a tanítást -, házakhoz mentem-jártam…”

Egyik növendéke révén került kapcsolatba Soros Tivadarral és családjával. „Sorosék az Országházzal szemben laktak. A papa Szibériából jött vissza; két fiú nőtt föl a családban, Pál és György”, említi Elza művésznő. „Aztán úgy adódott, hogy tudtunk nekik segíteni… Anyám szeretett úszni, és kinézték, hol van olyan hely, ahol erre mód van. Történetesen Balatonalmádiban…
1944-ben betoppant hozzánk Soros Tivadarné, mindjárt azzal kezdte: mit lehet itt segíteni? A nővérem akkor éppen Pesten volt - apám pipázott -, anyám számára akkor sem volt lehetetlen… Befogadtuk. Nem volt elég ágy, ezért Soros György édesanyjával egy ágyban aludtunk.”

1944 novemberében így írt minderről férjének levelében Soros Tivadarné: „Elza megosztotta velem a fekhelyét: lábtól-fejtől feküdtünk a széles kanapén, külön-külön dunyha alatt. Nem hiszem, hogy régebben bárkivel is meg tudtam volna osztani az ágyam. Nem tudom, érzed-e, mennyire más világban élünk most. Zsuzsi néni (Elza édesanyja – szp) minden este felolvas a Bibliából, néha zsoltárokat is énekel. A káptalani hegyoldalban van egy sűrű fenyves. Most, hogy több szomszédasszonnyal már jó viszonyban vagyok, följárunk oda gombászni. Eső után, pár órával, amikor nyirkos még minden, a gombák kidugják a kalapjukat a vizes avar alól. Milyen pompásan illatoznak! Akkor meg kell találni a ’csapást’: ahol egyfajta gomba előfordul, ott sokkal többet is találni a közelben, mert a gombák szinte csapást vágnak maguknak a rothadó avar alatt. És milyen furcsa színeik vannak! Van köztük rózsaszín, világoskék, sárga. És mindegyik biztosan ehető. Már teljes biztonsággal fölismerem az ehető fajtákat, meg tudom különböztetni őket a számtalan mérges gombától. Járok Felsőörsre is, a parasztokhoz, és barátkozom Mihálcsa bácsival…” (Soros Tivadar Álarcban – Nácivilág Magyarországon; Trezor Kiadó, Budapest, 2002)
A Brandeisz család nem „csak” - a később világhírű közgazdásszá, befolyásos befektetővé vált - Soros György édesanyjának segített a vészkorszakban.

Elza művésznő a második világégés utáni – a felszabadulást követő - időkről is fölvázol emlékképeket: „Újra kellett kezdeni mindent. Volt egy kis lazítás, de aztán nagyon bonyodalmas dolgok következtek. Átképzések… Utóbb meg az iskolánkat be kellett csukni. Bolyongóvá lettem…”
Dr. Dienes Gedeon – a Magyar Tánctudományi Társaság elnökeként, a Magyar Mozdulatkultúra Egyesület társelnökeként (a már említett „mozdulatművészeti” kötetben) így ír: „A háború után Kállay Lili (itt nem Lilly – szp) az elsők között volt, akik a mozdulatművészet ’felszabadulását’ látták elérkezettnek és ebben az irányban tettek kezdeményezéseket. Iskolája Brandeisz Elzával lendületesen megindult, de hamarosan észre lehetett venni, hogy a hivatalos szervek ismét nem jó szemmel nézik a mozgásművészetet. Ezúttal nem annyira anyagi konkurenciát láttak benne, hanem valamiféle ’kapitalista csökevényt’, amelynek gyakorlását meg kell akadályozni.
Kállay Lili egyike volt azoknak, akik a legtovább harcoltak a mozdulatművészet megmaradásáért.”

Balatonalmádiban folytatódott Elza művésznő úgymond bolyongása.
„A vörösberényi általános iskolában tanított, később az intézmény tornatermének építésében is aktív szerepet vállalt; megkapta a Balatonalmádi Városért kitüntetést”, tudjuk meg ifjabb kolleginájától, Cser Borbálától, aki (a soproni egyetemen tanított testnevelést) majd’ mindennapos látogató a Rózsa utcában.
„A hatvanas években barátnője, Stornó Gáborné révén került Sopronba Elza néni. Itt már nem tanított. Én a kilencvenes évek végén ismertem meg, amikor nyugdíjba kerültem. Hallottam róla, hogy egy testnevelő tanár él itt, aki különleges ember; csak úgy bekopogtattam hozzá, hogy beszélgessünk. Már a legelső találkozásunkkor úgy éreztem – milyen sokat számít az első benyomás -, mintha anyám helyett anyám lenne. Akkor halt meg az édesanyám… És Elza néni meg itt volt, és mindig volt miről beszélni. A szakma is közös, tulajdonképpen ez a sportos életút, hiszen én is sportoló vagyok, voltam.
Ő igen magas művészi szinten művelte a hivatását. Nem akarom itt szembe dicsérni, de - igazi tehetség volt! Ha a mozdulatművészetben lett volna annak idején olimpia vagy világbajnokság, Elza néni biztosan ott lett volna. Külföldre – Németországba, Ausztriába is – járt képzésekre, bemutatókra. Hangsúlyozni szokta, hogy a mozdulatoknak középről kell jönniük, azaz mindennek belülről kell jönnie.”

Nagy Tamásné, Bea - gondozónő - is beszélgetésünk áramkörének részesévé válik.
„Elza néni egy csoda!”, tör föl belőle. Mire Elza művésznő feléje mutat: „Ő az én ’mamám’. Elfogadott engem. És tényleg, amikor már nem volt semmim sem, akkor megadta nekem az ágyat.”
„No, nem egészen így volt, természetesen”, szabadkozik Bea mosolyogva.

„A rusztiakkal megvan a kapcsolat a mai napig. Mindig jöttek, segítettek, amikor kellett. Ezt nem lehet elfelejteni. Ezt az ágyat is ők hozták nekem”, mutatja fekhelyét Elza művésznő. „Amikor nemrégiben nagybeteg voltam, a kórházból mindjárt ebbe szállítottak. Pénzzel is segítettek a rusztiak… Ezek mind olyan föntről irányított dolgok. A jóisten feltétlenül segít. Arra rábízhatjuk magunkat.”

                                                                                                                                                                          (2012)