2018. október 30., kedd

Ma kilencvenéves Csernus Mariann - NEM EGY, HANEM TÖBB NYELV A VILÁG

                                                                                                                                                
Az őrségi Szalafőn, 2012 nyarán fölrajzolt – sokunk számára követendő - lét-ívével köszöntjük Csernus Mariann Kossuth-díjas művésznőt. A Jóisten éltesse sokáig!

 
A szolidaritás elve, létérzése a szülői házban ívódott Csernus Mariann színművésznőbe - egész életre. S vallja: „Valahová mindig kell tartozni. Ez belső szükséglet. Különben rések támadnak az emberben, és nem lehet betömködni, mint a falat a vakolattal. A vakolat is én vagyok”.
 
„Szolidárisnak leginkább akkor kell lennünk, szerintem, amikor igazi baj van, amikor belső indíttatásból - egyre szorongatóbb, emberi létünket, lényegünket is fenyegető körülmények között - kötelességünk kinyújtani a kezünket mások (egymás) felé. Mostanság is erre van, erre lenne égetően szükség. Mert valami nagyon-nagyon nem stimmel e honban”, morfondírozok.

„Igen, össze kellene fogni. Talán még vannak, akik erre képesek”, szögezi le nyomatékosan szalafői házának verandáján, a hatéves puli, Zsiga társaságában a Kossuth-díjas, Jászai-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja (1989-től), a Magyar Színház társulatának - 2000-től mind a mai napig - egyik alappillére. Harminchárom éve tölti a nyarakat az Őrségben.

„Az apám szociáldemokrata volt. És azt is büszkén vállalom, hogy vitéz is; a Horthyéktól kapta a plecsnit, de tojok rá! Egyébként meg tisztviselő volt. Anyai nagyapám, a soroksári téglagyár vezérigazgatójaként (apai nagyapám vasútőr volt, de őt nem ismertem) már péntek délben – általában szombat délig dolgoztak az emberek - kiadta a munkásainak a szabadnapot. Aznap reggel hat órától a nagyanyám és a szakácsnő sütötték hatalmas kemencében a tyúkokat, amiket, nyilván, már hajnali öt órakor levágtak. Kalácsot, illetve lepényt is sütöttek. Három-négy éves lehettem, mégis nagyon élénken emlékszem arra, hogy lóbáltam a lábam nagyapám irodájában, és a következő történt: jöttek sorra a munkásai. Úgy mondták ezt, hogy – akkor tanultam meg én is a szót -, megsüvegelték a dolgozói nagyapámat. Volt kis sapka rajtuk, leemelték. ’Jó napot, jó napot!’ Név szerint szólított mindenkit nagyapám. ’Nagyon kellemes hétvégét kívánok a családnak!’ Mellette állt a szakácsnő. Ki-ki megkapta a fél tyúkot és a nagy adag lepényt, vagy kalácsot. Mind a tizenhárom ember. Így mentek el péntek délben. Én megtanultam, hogy nem egy, hanem több nyelv – azaz többszínű - a világ. Magyarul ezt úgy nevezném: a demokráciát, vagy az emberséget, vagy a szeretetet, vagy a hitet onnan hoztam. S ez nem tudott engem elhagyni még akkor sem, amikor néhányszor fenékbe rúgtak; az engem nem érdekelt. Azt mondtam: gyerekek, én fölállok! Fölállok addig, amíg vagyok. Aztán amikor már nem vagyok, akkor már úgysem állok fel. Pedig elég sok mindenen mentem keresztül. A gyermekem, Joó Katalin (1951-1988) halála… 1962-ban ’kézifék’ a Nemzetiben.
1944 tavasza; ordas idők, vérzivatar.
„Áprilisban egyszer csak beállított hozzánk egy furcsa, borzos hajú nő, és azt mondta az anyámnak: ’Nemzetes asszony, tessék engem megmenteni, mert én zsidó vagyok, s engem elvisznek’. Anyám azt felelte: ’Jól van, megmentem’. Ő: ’Én akkor, itt; hány gyerek van?’. ’Négy’, hangzott a felelet.  Erre: ’Vállalom a háztartást!’ ’Jól van, Erzsi, maradjon!’ Nálunk lakott; anyám a Weiss Manfrédnál volt vezető titkárnő. Erzsi megfőzött, ellátta a háztartást. És amikor kitört a szabadság, akkor azt mondta: ’Elmegyek, köszönök mindent!’. Majd jött egy lap: ’Boldog vagyok! Szombathelyen stemplizek a postán!’. Egyébként a Sorbonne-on végzett, angolul-franciául anyanyelvi szinten beszélt. Angolul ma is annyit tudok – alapvetően franciául és németül tanultam anyanyelvi szinten -, amennyi az Erzsitől maradt. Velem, ’Marika kisasszonnyal’ kizárólag angolul társalgott. S nem adnak el ma sem. Tavaly kimentem Rodoszra, ahol mindenki angolul beszél, s egy fél nap alatt nagyjából ugyanúgy beszéltem, mint az ottaniak; azaz konyhai szinten. Ez még mind az Erzsi… A ’másik’ a Herman bácsi, apám kártyapartnere. Azt mondta: ’Nézd, Károly, minket visznek; itt van a lányom, a Teri, annyi idős, mint a te lányod, vigyétek magatokkal, akárhová mentek; legalább ő megmeneküljön. És itt van egy kulcs, ez a siófoki villánk kulcsa. Itt nagy bajok lesznek. Menjetek le oda a gyerekekkel’. Ebből következett, hogy apám-anyám ott maradt Pesten, ők keresték a pénzt. Dinka nagyanyámmal - aki tizenhat évesen szülte apámat, tizennyolc évesen a Laci öccsét –, azaz Mariskával együtt irány Siófok! Bezerédy utca 7. - Herman Villa. Ott töltöttük az egész nyarat. A szüleim minden hét végén eljöttek és hoztak élelmiszert, eleget. Nagyanyám főzött, ebben az időszakban kénytelen volt nem az isten házába járni (Mariska nagyanyám egyébként naponta reggel hat órától, templomnyitástól ott volt egészen a zárásig; őt ezért nem nagyon szerettük), ekkor valami feléledt benne egyszer csak… A Terike az mindig a belső szobában tartózkodott, neki nem volt tanácsos kimenni; a tópart zsúfolásig tele volt németekkel. Strandoltam, napoztam, úsztam és beszámoltam Terikének, volt, hogy éppen arról: ’Ma meg beszélgettem egy német tiszttel és hát olyan kedves volt meg minden…’. Terike hallgatta az én élménybeszámolóimat. Október hatodikán jöttek értünk a szüleim, azzal, hogy közelednek az oroszok. Megindultunk „fölfelé”. Majdnem egészen Veszprémig gyalog mentünk, majd teherautó vitt bennünket egy darabig – mindenki nyugat felé húzott, százas-ezres tömegeket láttunk - s aztán már volt vonatközlekedés. Fölértünk.”
Nem sokkal ezután történt az aknaszilánkos, szerencsére nem életveszélyes sérülése, ami amúgy egy életre szóló nyomot hagyott önben.
„Tornáztam az udvaron, mit sem sejtve. A németek a Várban, az oroszok Pesterzsébeten. Jött a front. Anyám – a többiekkel együtt – a pincében: ’Hol a lányom, hol a lányom?’. Lekiabáltam neki: ’Ne aggódj, tornászok!’. Egy bevágódó akna elvitte a kerítést, engem a léghuzat levitt a pincébe. Forróság a hátamnál; bab nagyságú aknaszilánk ma is benne(m) van. De átvészeltük… A háború után Terike kiment Amerikába, egy ideig tartottuk a kapcsolatot, aztán nyilván férjhez ment. Megmenteni mások életét – ez nálunk természetes volt. Ez nem volt kérdés. Nem beszélni kell a szolidaritásról, cselekedni kell.
A pesterzsébeti kertünkön keresztül csámborgott két nyomorult, szegény kis orosz katona. Teljesen vérben a lábuk, dőlt-szakadt a vér. Meglátom őket: ’Jönnek, jönnek a kiskatonák!’. Anyám kijött, bekísérte őket a meleg konyhába, a sparherd mellé ültette. A nemzetes asszony letekerte a kapcákat, kimosta, megszárította azokat, föltálalt két akkora, mélytányér kukoricalevest! Maga nem tudja: kukoricalevest, -kását, lepényt ettünk akkoriban. Nem volt más. Daráltuk, daráltuk a kukoricát. A kapcák megszáradtak, anyám visszatekerte azokat, úgy mentek el: ’Mamka, mamka, mamka!’. Hogy mondjam: ezt tanulta az ember.”
Ez a mentalitás kiveszőfélben van.
„Mert senkit nem rúgnak seggbe évtizedek óta úgy, hogy repüljön! Ezek a mai urak – mi sosem voltunk sem kommunisták, éppen apám miatt, meg egyáltalán -; hát, bocsánatot kérek! Az Orbán Viktor édesapja MSZMP-párttitkár volt; na, most rendben van, hogy földeket kap a fiától, meg még többet, meg még ezt, még azt, de hát hogy mondjam: akkor ne játsszuk el azt, hogy akkor a baloldal… Kövér László is vastagon benne volt az MSZMP-ben. Híresen, de egészen, de nagyon. Akkor ne játsszanak, nekem ne játsszanak! Az a legenda, amin akár jóízűen röhögni is lehet(ne), szóval az a hír járja – ugye a Gyurcsány és a Kövér is pápai -, hogy a Gyurcsány-mama és a Kövér-mama ott ülnek a presszóban feketekávé mellett és röhögnek a ’fönti’ két hülyén, akik egymást gyepálják. Két anya, akik – mit mondjak? – körülbelül korombeliek lehetnek. Pápán isszák a kávét, s azt mondják, ’Ez az én b…m fiam meg a te m…a fiad’. Az egyik, a másik… Egyébként ez az élet meg ez a politika. Csak ez az alávalóság ne lenne ebben! Hát ne haragudjon: az embereknek nem jár föld? Csak azoknak, akik benne vannak a pikszisben? Annak az öt-tíz-tizenöt-húsznak jár óriási terület? Azoknak, akik megművelték eddig, azoknak nem jár semmi? Megint hol vagyunk? Hol? Akik életükben nem láttak földet, de benne vannak a brancsban - kapnak.”
A költőkben viszont nem csalódott.
„Egyáltalán: számomra a magyar költészet… Nagyon szeretem! Az a véleményem, ha már itt tartunk, hogy a mi költőink pontosan tudták azt, hogy micsoda nép ez, hogy lehetne ezt fölrázni. Hogy lehetne valami módon. Nagyon nehezen tudom én ezt kifejezni. Ugyanakkor ez a nép többet képzel magáról, mint ami és többet arról, ami a valóság.”
Hogyan áll a Jóistennel?
„Templomba nem járok. Igaz, 1948-ban – abban az évben érettségiztem a Veres Pálné Gimnáziumban s lettem a Pesti Színház tagja – a Bazilikában esküdtem meg az első férjemmel, Joó Lászlóval. Hol esküdjön az ember…? A nagybátyám, aki bencés rektor volt Pannonhalmán, a Hugó bácsi adott bennünket össze. A protestáns férjem utóbb megemlítette nekem, hogy én ugyan ’elvonszoltam’ őt a Bazilikába esküdni, de azóta se voltam templomban; miért? ’Én csak úgy meg akartam esküdni’ - feleltem. Vitéz Csernus apám meg tényleg soha nem lépett be az Isten házába (sikerült ezt az anyjának, a már említett Mariskának elérnie); azt mondta nekem: ’Te csak esküdj nyugodtan, én addig körbejárom a Bazilikát, többször megnézem, hogy néz ki kívülről, én oda be nem megyek!’.
1981-ben jelent meg Károlyi Gáspár Vizsolyi bibliájának hasonmás kiadása, 1982 februárjában mutattam be kétórás műsoromban a Katona József Színházban. Még tavaly is előadtam, idén is elő fogom. Én úgy tudok elaludni, hogy elkezdem e bibliát mondani. Egy óra az első rész. Általában az első negyed óra után elalszom. Ha fölébredek éjjel: hol hagytam abba? Ja, ott hogy… Onnan folytatom megint.
Én istenben nem hiszek, nem vagyok hívő. Ilyen nincs, hogy ül valahol; hol van? Mindenhol. A természetben s mindenhol ott van. Az én rossz és a jó természetemben, a kutyáméban és a magáéban is. Az orgonabokromban meg a rododendronjaimban. Mindenben ott van, benne van, amit nevezzünk teremtő erőnek. De, hogy ül egy szakállas, s azon gondolkodik, hogy kivel toljon ki… Nem.”
Egyensúly?
„Már nem vagyunk ’itten’ nagyon egyensúlyban. Sikerült már elérnünk, hogy kibillentsük az egyensúlyát a természetnek, a Földnek, lassan a világnak is.
Jézus Krisztus nekem az abszolút mérték, az egyetlen olyan személyiség, akit szívemben-lelkemben tisztelek. Időnként megpróbálok vele társalogni. Az egy más kérdés, hogy nem válaszol. De én nekem azért belül valami szól. Ez egy csodálatos alak, hogy úgy mondjam. Bárhová megyek, nekem minden nap olvasnom kell Bulgakov Mester és Margaritájából. Nekem az egyik legnagyobb csoda a könyvek között. Jézus személye nem jelenik meg ’így’, mégis, egyszer csak olyan erő sugározza be a könyvet, de az elejétől a végéig; pedig nem is esik igazán szó róla… Velem van a Bulgakov-kötet buszon (nem ülök Pesten kocsiba), amikor próbára megyek. Minden nap olvasok franciául, németül is, hogy egyiket se felejtsem el. Minek? Magamnak. Mert hogy mondjam: a dolognak egyszer vége lesz. De addig, amíg vagyok, csinálom.”
Így van az utazással is.
„Imádott Párizsom meg Barcelona… Nincs fényképezőgépem és nem is volt soha. Végigjártam Európát egy fénykép nélkül. Mert nekem úgy rajzolódnak le a helyek. A kedvenc itáliai városom Siena. A színei! Siena-vörös az erkélyem Budapesten, ilyen színű kővel lapoztattam le itt is. Ha rajzolni tudnék; de hiszen el is tudom mondani. Ülünk – akkor még megvolt a második férjem, Somlyó György – az úgynevezett ’campon’, isszuk a kávét. Nekem ’lejönnek’ ezek a Siena-vörös kövek. Aztán megindulunk föl, az úgynevezett Tigriscsíkos Katedrálishoz. Ha most behunyom a szemem: kilépünk balra, caplatunk fölfelé kicsi kis ösvényen, mondták, ott jobbra álljatok majd meg, egy benyílónál, mert ott van Szent Katalin kútja; mártsátok meg a kezeteket. Odaérünk Szent Katalin kútjához, belemártom a kezemet, megpaskolom vizével az arcomat. Onnan még megyünk föl tovább, a katedrálishoz. Egyszer csak ott áll egy hatalmas templom, az a bizonyos fekete-fehér csíkozású. Áll, magában. Az egész Toscana benne van.  Azt mondtam, hogy megérkeztünk. S volt egy olyan érzésem, hogy nekem ezt a katedrálist valahogy át kéne ölelnem. Ha nem megy, akkor legalább körbejárom, s ahol tudom, megsimogatom a köveit. Utána kihajolok a korláton és nézem az alattam elterülő ’teljes’ Toscanát. Nekem ez itt van legbelül.”
Görögországot is bejárta.
„Egyszer, úgy a hatvanas évek derekán, a magyar konzul meghívott bennünket ebédre Athénban. Mondta, hogy érkezik még egy hölgy, Görögország legnagyobb színésznője, Anna Sinadenu, aki évek óta nem lép színpadra; mindaddig nem is fog, amíg a fasiszta junta uralkodik. Ő is ebédvendég volt. Szokásos magyar csirkepörkölt, ez meg az. És akkor Sinadenu elkezdte megeleveníteni franciául az ő történetét, mi mindent játszott – nagy tragédiák nagy szerepeit, Elektrákat, Médeiákat - és hogy miért nem szerepel. Majdnem azt mondhatnám, hogy megdermedtek a pörköltek körülöttünk. Tragikai pátosszal - olyan volt, mint a mi Tőkés Annánk valaha - beszélt az életéről. A pincér hozta-vitte a fogásokat; dőltek, ömlöttek a könnyeink… Estére jegyünk volt egy hatalmas amfiteátrumba. Köveken ültünk. Oidipusz király volt műsoron. Teltház; külföldiek, görögök. Nem volt más világítás, mint a Hold. Teljes holdtölte, mi ülünk. Mielőtt elkezdődött volna az előadás, belépett – mint néző – Anna Sinadenu. A publikum rákezdte: Anna, Anna, Anna! Úgyhogy amikor leült a kis kő ülőkéjére, már harsogott a közönség: vissza Anna Sinadenuval a színpadra!
Bizonyos időkben bizonyos dolgokért ki kell – tudni, merni - állni! És valahová mindig kell tartozni. Ez belső szükséglet. Különben rések támadnak az emberben, és nem lehet betömködni, mint a falat a vakolattal. A vakolat is én vagyok.”

                                                                 (Szalafő, Harasztifalu - 2012 nyara)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. október 26., péntek

Korszakhatár küszöbén - Wolf Péter remekművének vidéki premierje a szombathelyi Püspöki Palotában, Balog József briliáns előadásában

 
www.alon.hu
Mérföldkő. Egyenlők vagyunk abban (is), hogy mindnyájunk számára eljön/megadatik ilyen vagy olyan korszakhatár.
2018 októbere. Wolf Péter (1947) zeneszerző Wolf-temperiertes Klavier című alkotását Balog József (1979) zongoraművész elsőként a Budapest Music Centerben (BMC) mutatta be elementáris sikerrel. A világpremier a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében zajlott.

Néhány napra rá Szombathelyen, a Püspöki Palotában – a Martinus Exclusive Koncertek sorozat részeként – Wolf Péter újdonsült zongoradarabja huszonnégy tételének (posztmodern prelűdjének) mintegy a felét játszotta el a Liszt-díjas pianista.
Forró fogadtatásban részesült.

Nincs kétségem afelől, hogy a Wolf Péter által 2017-2018-ban - Balog József által sugalmazva - komponált alkotása előbb vagy utóbb a földgolyó szívbeli egészségvédelmének, érzelmi megtisztulásának, lelki megújulásának megkerülhetetlen, szerves erőforrásává válhat. A legelitebb koncerttermekben éppúgy, mint a legeldugottabb zeneiskolák legapróbb zugaiban.
„A Wolf-temperiertes Klavier modellje, miként a címből sejthető, Johann Sebastian Bach Das wohltemperierte Clavier című billentyűs sorozata. Wolf Péter 24 darabból álló gyűjteménye ennek megfelelően C-től H-ig az oktáv mind a tizenkét hangját használja a tételek alaphangnemeként (dúrban és mollban egyaránt). A bachi gyűjteménytől azonban megkülönbözteti, hogy fúgák nincsenek benne, csak szabad műfajú darabok: prelúdiumok. Vagy, hogy Chopin nyomán a franciás elnevezést használjuk, prelűdök.”
„Wolf Péter hozzáértő keze nemcsak a kaleidoszkópszerű stílus-kavalkádban való eligazodást könnyíti meg, hanem azért a rendkívül színes, olykor káprázatos virtuozitást igénylő zongoráznivalóért is kezeskedik, amely a Wolf-temperiertes  Klaviernak legalább olyan fontos erénye, mint maguk a zenei gondolatok. Chopin és Debussy zongoratextúrái, Gerschwin pianisztikus ötletei is fontos inspirációt jelenthettek a művek megírásakor, a valódi ihletforrás azonban minden bizonnyal a műveket először megszólaltató és lemezre játszó Balog József volt. 2013-ban ő mutatta be Wolf Péter zongoraversenyét, most pedig lélegzetelállító technikával és zeneiséggel emeli be a Wolf-temperiertes darabjait a prelűdöknek abba a gazdag, több évszázados hagyományába, amelynek kiindulópontjául Johann Sebastian Bach szolgált.”
„De világosan érzékelhető Bartók jelenléte is több darabban. Néhány tétel pedig olyan hatást kelt, mintha egy könnyűzenei slágert formált volna művészi zongoraprelűddé egy hozzáértő kéz.” Az elemzés-villanások Fazekas Gergelynek – Phd; zenetörténet tanár, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense - a Wolf-temperiertes Klavier dupla CD-jének ajánlásából valók. Kiadó: Budapest Music Center Records, 2018. Producer: Gőz László jazz-zenész, zeneakadémiai tanár, a BMC Zenei Információs Központ megálmodója, létrehozója, motorja. Érték-mentor.

Balog József szombathelyi koncertjén Jean-Philippe Rameau és Claude Debussy művek briliáns interpretálása után szintúgy óriási sikert aratott a Wolf-temperiertes Klavier mintegy csúcspontként.
A szombathelyi Püspöki Palotában fényesség támadt. Részlet Dr. Székely János megyéspüspöknek a Martinus Exclusive Koncerteket beharangozó elmélkedéséből: „Milyen jót tesz az embernek, ha egy-két órára, a zene szárnyain meghallja a világ tiszta harmóniáját, a Teremtő által elindított gyönyörű dallamot! Ilyenkor talán könnyebb a saját életünk hamis hangjait is észrevenni, javítani”.
Dr. Perger Gyula toronyi plébános, a szombathelyi Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója néző-köszöntőjében tündöklő évfordulóra emlékeztetett. Negyven esztendeje – 1978. október 16-án - választotta pápává a bíborosok kétharmada Karol Wojtylát, aki II. János Pálként e terem ablakából integetett szeretett gyülekezetének s itt költötte el ebédjét 1991. augusztus 19-én. „Párbeszéddel hintette el a szeretet magvait a békéért” az immár szentként tisztelt s szeretett Péter-utód.

A Wolf-temperiertes klavier két tucat prelűdje szintézis, mintegy másfél órányi létezés-sűrítmény. Wolf Péter és Balog József angyali talentumával összegyúrva.
Mentes cirádától. Frázistól. Kinyilatkoztatástól.
Kérdés-feltevésekre sarkall. Képzeletünket vágtáztatja, röpíti - az egyszerűség felé.
Megnyugtat: a Jézusban megtestesülő Isten soha, de soha nem hagy el bennünket.
„Ha valaki befogadja Istent az életébe, az a gyógyulás.” „Meg kell tennem, meg kell változtatni az életemet.” „A titok az, amikor megengedjük, hogy az Isten velem csináltasson valamit.” Megmutatja nekünk a távlatokat, hogy a szereteté, a feltámadásé, az – örök – életé, a mennyországé az utolsó szó.
Krisztust követő, mellette hitet tévő emberekre van szükség! Varga László kaposvári megyéspüspök éppen a szombathelyi koncert másnapján tett hitet minderről Szentgotthárdon, a városháza Refektóriumában. Ám Wolf Péter és Balog József géniusza ugyancsak üzen minderről (is). 
Tehát újra meg újra megtapasztalhatjuk: nincsenek véletlenek. Amiként vétlenek sem.
„De vajon a vértanúságra készen állok-e?”

Mérföldkő nem sok(szor) adatik meg az ember(iség) életében. Olyan „belsőépítészeti” csoda pedig ritkán, mint a Balog József ihlette Wolf Péter prelűdsorozat – az inspirátor művész átlényegült közvetítésében.
Őt/őket hall(gat)va Teréz anya is átkarol minket, aki valahogy olyképpen merengett, hogy Isten a szív csendjében beszél, az a fontos, amit ő mond nekünk.
Ha majd a hét és fél milliárd földlakó többsége – rangtól, felekezettől, bőrszíntől, nemtől, nemzetiségtől, nemi identitástól függetlenül – képes meghallani ezt, befogadni, s eszerint cselekedni: az lesz az igazi, a megváltó korszakhatár.

                   Berlin/Harasztifalu, 2018. október 23-26.

 

2018. október 8., hétfő

Vétkes a néma cinkos - Gogol és a Mohácsi testvérek Revizora a szombathelyi Weöres Sándor Színházban

 
www.alon.hu
Cinkos vagyok. Rólam, nekem szól a Gogol-Mohácsi fivérek Revizora a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. Szembesülök azzal: nem teszek meg minden tőlem telhetőt azért, hogy a korrupciós járvány ne szedjen még több áldozatot planétánkon.

Egyetlenegy szereplő sem makulátlan Gogol (1809-1852) komédiájában, ami amúgy a drámai főműve. A rendező Mohácsi János és a dramaturg Mohácsi István által átgyúrt alkotásban miért is lenne ez másképpen.
Nincs hiteles valaki, aki istenigazából szembeszáll a lopással, a gengszterséggel, a mocsoksággal? Ami e golyóbison zajlik, az már régen nem ostobaság, torzulás, visszásság, önteltség, kivagyiság, fennhéjázás, hanem az emberi/es/ség elleni, bűnszövetkezetben elkövetett – az ENSZ hágai Nemzetközi Bíróságának illetékességi körébe tartozó – egyetemes jövőtiprás.  

Amikor vérbő, az életünket tükröző komédiát látva-hallva alig-alig tudok önmagamon nevetni, az tragédia. A szerzők – Gogol és a Mohácsi-fivérek – folyamatosan rá is tesznek (még szép!) egy-két lapáttal, markolóval, de szinte még így sem képesek olyan blődlit produkálni, amilyennel ne találkoznék nap, mint nap.
Én meg leginkább úgy teszek, mintha mindez nem is létezne. Ipiapacs. Kvázi ez a Marson vagy éppenséggel távoli univerzumban történne. Miközben – ne legyenek kétségeim efelől - maholnap bedarálnak engem is. Ha hagyom.

Igényességből, alázatból, teherbírásból ismét kitűnőre vizsgázik a rendszerszintű megkenhetőséget, a lelkét az ördögnek is eladó – előbb-utóbb (inkább előbb) minden sunyiságra, aljasságra képes - siserahadat fergetegesen ábrázoló WSSZ csapata.
Persze, nem mindenki fehér vagy fekete, ám a mérleg nyelve kivétel nélkül mindenkinél (hát, nem őrület?) a bűnrészesség felé billen. Landolás szennytengeren.
Hartai Petra a polgármester lányaként egész korosztályt reprezentál. A bányamérnök hallgató-álrevizorral, a vendégművész Lábodi Ádámmal megrendítő, számomra katartikus pillanatokat szereznek, hiszen sejtetik, éreztetik, hogy ez a szerelem, ha tényleg tiszta, makulátlan lenne/maradna - mert hiszen az igazi tűz benne van! -, akkor ennyi erővel akár el is tudnák söpörni a gennyzacskó káder-gyülekezetet.
Alberti Zsófi polgármester-feleségként a kékharisnyások hígagyú mintapéldánya; óvatosan kell bánni a szavakkal, mégis „idekörmölöm”: Alberti Zsófi zseniális! Bajomi Nagy György polgármesterként, mint máskor szintúgy, meg tud mutatni - momentán ebből a féregből - valami olyat, ami csak a jelentős deszkaművészek sajátja. Orosz Róbert az álrevizor – rögzítendő: Lábodi Ádám telitalálat! – barátjaként a szélkakasság szakértője.
Khell Zsolt díszlete arról szintúgy árulkodik, hogy a magán- és a közszféra egyformán posványos meg salakanyagos.

„Vétkesek közt cinkos, aki néma.” (Babits Mihály, 1883-1941 – Jónás könyve) A WSSZ hibátlanul szembesítő Revizora a nyugatos költőkirály örök érvényű intelmét sugározza felém s belém. Értem szól.
                                         2018. október 7-8.                           

2018. október 7., vasárnap

Színház az egész világ - Avagy: Budapest, te csodás!

 
www.alon.hu
Vidékiként (hosszú-hosszú évtizedekig) úgy még nem hajtottam párnára a fejemet Budapesten, hogy aznap ne jártam volna valamelyik fővárosi színházban.
Anno, legelőször az Operettben Petress Zsuzsa Pompadour-jával szárnyaltam.

Nemrégiben: Játékszín. Üggyel-bajjal parkolok; falatnyi helyre ismeretlen, kedves középkorú pár navigál.
A kivételes, zseniális Bánsági Ildikó imádnivaló Florence röpít az idén „hetvenkedő”, ragyogó Gálvölgyi Jánossal, a szintúgy briliáns Szemenyei Jánossal és a nemkülönben pazar művész társaikkal. (Filmen Meryl Streep rendített meg a világ legpocsékabb és legszerethetőbb operai hősnőjeként.)

„Padlót fogok” az autónál: két rendőr állja körbe.
Jézusom, a hátsó ülésen (volt?) a laptopom! 
Ott téblábol tüneményes „gerlepár”: ifjú szerelmesek.  Ők vették észre, hogy lehúzva maradt – nyilván a kapkodásban - az ablak. Értesítették a rendőrséget. Amíg kiért a jard, őrizték a járgányt.
Minden érintetlen.
Hálálkodom.
„Ejnye-bejnye!”, mosolyog a rend őrnője.
„Bocsánat!”, hebegem-rebegem.
Katarzis gyógy-balzsama lelkemen.  

2018. október 3., szerda

Schiff András kirobbanó sikere Eisenstadtban (Kismartonban) - "Lesz még egyszer ünnep a világon"

 
www.alon.hu
A világ egyik legkiválóbb zenecsarnokában, a Soprontól mindössze huszonkét kilométerre fekvő Eisenstadt (Kismarton) Esterházy-kastélyának Haydn Termében adott koncertet a Magyar Kultúra Követe, Sir Schiff András (1953), bolygónk egyik legkiválóbb zongoraművésze, szeptember utolsó napjának estéjén. Négyszer újrázott.

2011 óta brit állampolgár. Londonban és Firenzében él. 2014-ben II. Erzsébet angol királynő lovagi rangot adományozott számára. Díszdoktori címét Károly hercegtől kapta; Royal College of Music konzervatórium (South Kensington).
Ez idő tájt a berlini Barenboim-Said Zeneakadémia tanára-docense. /Daniel Barenboim (1942) argentínai születésű, izraeli zongoraművész. Edward Said (1935-2003) palesztin származású, amerikai professzor, publicista, író./ Az intézményben közel-keleti és észak-amerikai muzsikusokat képeznek. A cél, hogy a közös tanulás-zenélés révén elősegítsék egymás jobb megértését és ez által a térség békéjét. A hallgatók filozófiai tanulmányokat is folytatnak.

Joseph Haydn (1732-1809) Esz-, C- és D-dúr szonátája, valamint Franz Schubert (1797-1828) B-dúr szonátája szerepelt a Liszt-díjas, Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjas, Kossuth-díjas, Robert Schumann-díjas zongoraművész, karmester műsorán. A koncert címe: Haydn a zongoránál.
Elegancia. Finomság. Lágyság.
Haydn olykor pillekönnyűnek tűnő opusai játékosan, csipetnyi humorral meghintve keringnek s keringőznek köröttünk. Simogató selymesség. Fények s felhőbújócska. Amilyen ez az őszi vasárnap is volt egészen napszálltáig. Színskálával. Kedvességgel, bájjal. Hogy mekkora csoda, s mennyire gondtalan is a létezés!
Csípjenek meg! Ez tényleg igaz?
Ha az emberfia valamiről álmodozik, ámbár hinni nem igazán mer benne, mert hiú reményeket táplált már éppen eleget, fölöslegesen, de azért mégis csak, hátha… Hogy Schiff Andrást, a honfitárs géniuszt egyszer élőben láthassa-hallhassa! És tessék, az internetet bogarászva nem hisz a szemének: Kismarton, Haydn, Schiff András és még tikett is van, zsebmetszés nélkül. Isteni ajándék!
Erkély közép - pompás pozíció.
A jó Haydn ugyane falak között komponált, muzsikált.
Schiff András (egyik legfőbb) hitvallása válik most személyes létvalósággá: „Az előadó médium a szerző és a közönség között”. Közvetít. Ő.
Alázat. Szolgálat. Példa.
Schubert B-dúr szonáta – tovább tágul a horizont. Idekint. Odabent.
Merengés. Morfondírozás.
Lélekáramlás. Vándorlás.
Egyszerűség. Sallangmentesség. Tisztaság.
Szembenézés. Önmagunkkal. Honunkkal. Európával.  Egyenlőség, tolerancia, az emberi méltóság s jogok tiszteletének sugallata. A szabadság, a demokrácia, a közös értékeken alapuló közösség vágya/óhaja.
A szolidaritás. Az irgalmasság.   
Evilági tisztítótűz.
Igenlő tapsorkán. „Lesz még egyszer ünnep a világon” (Vörösmarty Mihály: A vén cigány – 1854)

Négy ráadást ad – a Londoni Királyi Filharmóniai Társaság Aranymedálosa, a Grammy-díjas - Sir Schiff András. Elsőként Schubert Magyar melódiáját.
Bartók Béla (1881-1945) rondóival, kárpát-medencei népi dallamoktól az egyetemességig ívelő úti célt vázol a haza, az európaiság, az Ember jegyében.
Schiff András megfogja a kezünket. Vele itthon vagyunk és maradunk bárhol ezen a bolygón.

                                     2018. október 2.-3.

 

 

2018. október 1., hétfő

Médeia heroikus küzdelme - Németh Judit elsöprő erejű alakítása Lukáts Andor rendezésében a Weöres Sándor Színházban

 
www.alon.hu
Csak addig van szükséged rám, amíg embert – félistent? - faragok belőled. Aztán eldobsz. Egy szövetségkötés és fölrobban(t)ásának anatómiája Euripidész Médeia című tragédiája Lukáts Andor rendezésében a szombathelyi Weöres Sándor Színházban.

 
Németh Judit Médeiaként, abszolút főszereplőként, amiképp a spiritualitásunkkal, úgy a földhöz ragadtságunkkal is szembesít. Mi mindenre vagyunk képesek, ha föllobban bennünk a szenvedély; ha valakivel – egy ügyért - közösen éghetünk. Együtt játszi könnyedséggel megmozdítjuk, el is hordjuk a hegyeket.
Amikor viszont a társunk-szövetségesünk elárul, szembe köpve önmagát is, cselt szövünk, hiszen bosszúért kiált a brigantis bitangság. Mit érdemel az a bűnös, aki elárulja a közös célt, messzire téved a kiszemelt, a korábban általa éppúgy az egyetlen helyesnek tartott útról? Cserbenhagyja a társát, a családját. Manipulálja, félrevezeti a környezetét.
Nem mellékesen, persze: Euripidész Médeiája (Krisztus előtt 431-ből) a női nem önmagára ébredésének a példázata is. Kiállás – már akkor - az emancipációért.
Lukáts Andor rendezése dolgozik bennünk jóval a teátrumi fizikai, lelki, szellemi jelenlétünkön túl. „A harcot, amelyet őseink vivtak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.” (József Attila: A Dunánál, 1936)
Németh Judit rendkívüli színésznő. Médiája – nemtől, fajtól, felekezettől függetlenül – tükör. Torzításmentes. Mi meg benne: mennyi, de mennyi mindenből összegyúrt ember(iség)!
Több okból is érdemes deszkapárti művészként élni, teremteni. Médeia fölmutatásáért mindenképpen. Németh Judit pályája csúcsára ért. Mindig érződött, hogy létezésünk elsőrangú tükröztetője, ám most olyan eszenciáját (sűrítményét) és kvintesszenciáját (lényegét, magvát) adja az emberi sorsnak, ami lenyűgöző.    
Bálint Éva dajkája az ős-szeretet, a „szeretnélek minden bajtól megóvni” mintája. Fekete Linda (kar) szuggesztív, pontos. Kint is vagyok, bent is vagyok? Nagy talány ez /a téma/ is.
Iaszón, Médeia harcostársa Kálmánchelyi Zoltán. Az önmagát, a társát, a hazáját – adott esetben bármit és bárkit – eláruló gaz. Vajon Médeia, az isteni erővel is bíró csodalény-ember a kezdetek kezdetén, amikor szövetségre lép vele, feltétel nélkül elfogadja/segíti, miért nem sejti, hogy hétpróbás gazemberrel áll össze? A kérdés, persze, költői. Az izzó szenvedély, a szerelem öl, butít, nyomorba dönt. Hiszen húsból, s vérből való – még ő is.
A (görög) sorstragédiák legmegrázóbb momentuma, a gyilkosság, azt szimbolizálhatja, hogy van egy pont, amin túl már nem lehetséges véráldozat(ok) nélkül továbblépni. Jelképezheti, hogy az iszonyú acsarkodásnak, a háborúskodás folyamatos szításának, a végletekig kiélezett ellenségeskedésnek a követkető generációk is áldozatul eshetnek. Óriási a felelősségünk.
Kálmánchelyi Zoltán remekül „hozza” a zsonglőr janihuszár senkit. Aki persze tömegek életét is képes kiforgatni. Tönkrevágni. Ideig-óráig.
Endrődy Krisztiánnak jól áll Kreon; nem hagy kétséget a felől most sem, hogy bármit képes (lenne) eljátszani. Akárcsak Kelemen Zoltán (Aigeusz), aki éppígy kiváló. Antal D. Csaba hírnöke egyedien-érzékletesen számol be a borzalmakról.  
Lukács Andor - alkotótársaival együtt – ismét mély, megrendítő s egyben felemelő előadást rendezett.
Németh Judit Médeiája kitörölhetetlen nyomot hagy bennünk.

                       2018. szeptember 30./október 1.