2015. február 24., kedd

Fogytán az idő(nk)


Minden áldott nap ízelítőt/kóstolót kapunk abból a csendből – a végtelenből, az univerzumból -, amiben bőven volt/van/lesz módunk/alkalmunk megmártózni, belesüppedni újra meg újra. Alvás(próba)kor, sziesztázáskor, zajtalanságba/szilenciumba menekvés idején - teoretikusan - elegendő életerő(tartaléko)t kapunk ahhoz, hogy az ébren-/éberlétünk alatt kézzelfoghatóan – konkrétan - kihozzuk önmagunkból, egymásból a maximumot: minden legjobból legtöbbet/legkülönbet/legtámogatóbbat az együttérzés/-értés/közösségvállalás jegyében.
Vajon az abszolút létező - Úristen, Teremtő, Örökkévaló, Allah, Jehova… - arcára mosolyt rajzoló hervadhatatlan kíváncsiságunk, megismerés-vágyunk, kételyünk/kételkedésünk az ördögi megkísértéseket, a sátáni fanatizmust, bármely szélsőséget elutasító, humanitárius tettünk/cselekedetünk dominál-e, ami fel-feltámadásunk, földi – s galaktikus(?) - küldetésünk értelme, lényege, célja (kellene, hogy legyen)? Egyetemes érték(rend)et gerjeszteni/létrehívni/kiépíteni; mindezt sugározva/tükrözve/érzékeltetve: átélni s továbbörökíteni…!
Fogytán – megint, mint mindig(?) - az idő(nk).
                                                                                                                    szp                            

2015. február 20., péntek

"Hőkamerával" (is) a zsivány-járvány - az "illegális bevándorlók" - ellen


Olyan speciális hőkamerás eljárást alkalmaz immár világszerte az Egyetemes Mételyelhárító Szervezet (EMSZ), amely száz százalékos pontossággal feketén-fehéren bárkinél – bármely pártszín(eze)tű illetőről legyen szó Európában éppúgy, mint az összes földrészen - azonnal, a másodperc tört része alatt kimutatja, ha bárminemű ember(iség)ellenes: egészségtelen/káros/veszélyeztető ügy szereplője/részese vagy abban konspirációs szerepet játszik/vállal/tölt be. Az EMSZ e megkenhető/lekenyerezhető/korrupt  brigantikat/csalókat/gazembereket nyomban földgolyónk „gazdasági menekültjeinek” tekinti/nyilvánítja és hermetikusan elzárja a becsületesek/feddhetetlenek/megvásárolhatatlanok (e)világától, ahonnan őket, mint „illegális bevándorlókat” legföljebb két héten belül – teljes és végleges vagyonelkobzást követően - kihajítja/kitoloncolja/kirekeszti olyan távoli égitest(ek)re, hogy ott belső kényszertől (is) űzve/hajtva/vezérelve kemény, hasznos fizikai tevékenységet – ne közmunkát! - végezzenek mindaddig, amíg az általuk okozott lelki/testi károkat jóváteszik; a sebek behegedéséig. Megtisztulásuk után megbocsáttatásban is részesülhetnek, de a közügyekben – életük tényleges fogytáig – „csupán” esendő, ámbár egyenjogú/egyenrangú emberként vehetnek részt. 
                                                                                    www.alon.hu                                       szp   


Abszurdán(iai) A-bomba /nukleáris fegyver/


Abszurdán(iai) A-bomba /nukleáris fegyver/


 
Szolidaritás elpusztítva/romokban/konyec. Egyedüli szent és sérthetetlen: a gengsztergazdasági érdek/szolgálat. Mindenekfölött.
                                                                                                           szp

2015. február 17., kedd

Tiszta sor - avagy kilátások tavaszváráskor


A Galaxisok Homo Sapiens Albizottsága (GHSA) nyilvánosságra hozta minden eddigi időkre érvényes legalaposabb, legpontosabb, legfrissebb számítását, mely szerint a Föld korrupt/maffia/gengszter-semleges (értsd: makulátlan, tiszta, tisztességes) államainak, kormányainak száma: zéró/zérus. Az „ezen belül” mért mikro/makro(?) különbségek regisztrálása, összehasonlítása tart/folyamatban van. Az adatokat azonban várhatóan tizenöt évmillióra titkosítja a GHSA.


Lábjegyzetek:

Kodály után - szabadon
Csak orosz forrásból. (Vagy/esetleg…?)


Hit/vallás
Paks II. a lelke mindennek.


Még szép!
Az állam - és az álmod is - én vagyok.


Megmaradási törvény
Káder nem vész el, csak átalakul.


Huszonöt(?) éve dilemma (vajon meddig?)
A kormány vagy/és a nép ellenzéke?


Index alatt lévő XXI. századi költő
Az Ökotársam, mondd, akarsz-e lenni?


Oda-visszaszámlálás
Ó
CIÓ
ÁCIÓ
RÁCIÓ
GRÁCIÓ
IGRÁCIÓ
MIGRÁCIÓ
IGRÁCIÓ
GRÁCIÓ
RÁCIÓ
ÁCIÓ
CIÓ
Ó
...
                                                        www.alon.hu                                                     szp

2015. február 14., szombat

Hazá(r)dnak rendületlenül; a nagy duett

Mondd meg, ki a barátod, s megmondom ki vagy.
A fát gyümölcséről, embert erkölcséről.
Minden disznó megleli a maga dörzsölőfáját.
Eb kutyával hamar összebarátkozik.
Minő a vászon, olyan foltja kerül.
Gonosz a gonoszt hamar felismeri.
Tolvaj a tolvajra hamar ráismer.

Új barátért el ne hagyd (el ne cseréld) a régit.

Mindenkit érhet meglepetés.
A titkot a tyúk is kikaparja.

Tégy jót az ördöggel, pokolra visz érte.
Mit mással cselekszel, azt várjad fejedre.
Addig a barátság, míg zsíros a konyha.
Nyelvnek nincs csontja, mégis sok embernek betöri a fejét.
Ne nevesd a békát, ha te sánta vagy.

Aki délig kurva, délután is kurva. 
A farkas a szőrét elhányja, a természetét soha.
Ne csinálj a szádból segget!

Aki egy tűt lop, ökröt is próbál.
Ki szemeten nevelkedett, mást is rühesnek gondol.
Aki molnárral utazik, (annak) lisztes lesz a kabátja.
Olyan a cserép, mint a fazék.
Terem a konkoly, he nem vetik is.

Mindenkinek megvan a maga ára.
Akié a föld, azé az ország.
Guba gubához, suba subához.
A cérna is ott szakad, ahol a legvékonyabb.
Hol a méz a legédesebb, a fullánk a legkeserűbb.

Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál.
Minden ember, ember, de nem minden ember emberséges (becsületes).

Kevély ló nagyot botlik.
Nagy ember nagyot botlik.

Hol a harag nyertes, ott vesztes a nyugalom.
Ha kettő veszekszik, a harmadik nyer.

A vén bútort szívesen cserélik ki.
Hiába szapulod a szerecsent.
Hiába fürdik a csóka, nem lesz hattyú.

Embert szaván, ökröt szarván.
Ott is terem gazember, ahol nem vetik.

A juhot nyírni, nem nyúzni kell.
Az elveszett becsületet nehezebb visszaszerezni, mint az elveszett vagyont.

Döglött lónak nem kell kötőfék.
Csata után okos a magyar.
Késő a holtat orvosolni.

Semmi se(m) lehetetlen.
Az ember halandó.

A süllyedő hajóról menekülnek a patkányok.
Nem kell a győzelem előtt tapsolni.
Rókán rókát kell fogni.
Sok sas, sok dög.
Ki felől Isten elvégezte, hogy felakasztják, nem hal (a) vízbe.

Bolondnak az Isten is megbocsát.

                                                    Forrás: T. Litovkina Anna Magyar közmondások nagyszótára    
                                                                 Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010, második kiadás  
                                                                 A magyar nyelv kézikönyvei X., sorozatszerkesztő: Kiss Gábor 
                       
                                                 www.alon.hu                                                 Szenkovits Péter

2015. február 9., hétfő

Méltóság mindenekfölött - néphez illő, európai magatartás


Ha bármely országvezető/kormányfő becsületébe belegázolnak, nyilvánosan megalázzák, porrá zúzzák emberi méltóságát, akkor ezzel valójában megkérdőjelezik hitel(esség)ét, közjogi rangját, alkalmasságát hazájának vezetésére/irányítására.
Ha mindezért – az őt ért gyalázatért - nem perli be a becsmérlőt, nem indít rágalmazásért - személyiségi jogainak érvényesítéséért, helyreállításáért – pert, nem kérne, követelne mihamarabb elégtételt, akkor feketén-fehéren (önmaga) ismerné el/be: a vádak valójában nem alaptalanok, hanem igazak. Ebben az esetben kívánatos/szükséges a megfelelő következtetések/tanulságok mielőbbi levonása: mindennemű posztjáról/rangjáról le kell(ene) mondania.
Népet irányítani/vezetni példakép-porlasztást követően, meghunyászkodva, földbe döngölten nem lehet, nem szabad (engedni). Mert akkor nemzet süllyed(ne) el; szégyenében (is).
                                          
                                                                           www.alon.hu                                      Szenkovits Péter

                                                                                                                             2015. február 5., csütörtök

Vitéz Mihály "janihuszárkodása" a Weöres Sándor Színházban


Zűrzavaros időket élünk Európában, a kontinens közép-keleti régióiban meg főleg. Ki ne tudná? Jó, jó: vannak néhány százan-ezren, akiknek fenékig tejföl, mások – milliók – megnyomoríttatása árán viribülhetnek. Még egy ideig. Ám ez bődületes, szóval: mélyen igazságtalan, s erről nem szabad hallgatni, még inkább, bűn nem tenni ellene. Kinek-kinek éppen élete adott színterén. Akár színház-terén. Másképpen: mindenkinek megvan a saját felelőssége abban, miképpen küzd a társadalmi gazságok ellen. Nincs mese.
A hatalom természetrajzáról, az egyén jellemének úgymond - enyhén szólva - hullámzásáról, a talpnyaló brancs patkányosodásáról talán még időszerűbb (lenne) szólni, mint valaha. Meglehet éppen ezért is előzte/előzi meg akkora várakozás a néző-bensőben Székely Csaba Vitéz Mihály című művének ősbemutatóját. A szombathelyi Weöres Sándor Színház pályázatán díjat nyert darab azonban – a szándék ellenére – se nem igazán komikus/ironikus/groteszk, se nem történelmi, se nem tragédia. S messze-messze nem (világ)klasszis…!

Számomra legalábbis: zavaros és kusza. Engem ezúttal nem találtak meg/el – ilyen-olyan célzások sorozata, sőt zuhataga ellenére sem - a fentebb említett témákkal kapcsolatos üzenetek. A nemjóját!
Vajon milyen lehetett a többi 172 pályamunka, ha éppen e mellett voksolt a bíráló bizottság? Rejtély. Vagy: miért nem lehetett eredménytelenséget (ki)hirdetni, hogy köszönjük, de majd legközelebb, mert/hiszen ezt Weöres Sándor sem venné zokon odafönt, gyermekien mosolyog(na): kedveseim, hagyjuk most ezt az egészet a csudába (születésnapom ide vagy oda); vegyetek elő inkább valami mának/máról (is) - hitelesebben - szóló klasszikust; aztán gyűjtögessetek még ihletet, létanyagot, illesszétek/forrasszátok bravúrosan kerek egésszé… Miközben égi (soros) cirmosát simogatná, szelíden/szeretettel.

Álarc mögé lehetne bujtatni ugyan a nézői fintor(oma)t, de miért is tenném; érted dünnyögök, nem ellened! Miközben konstatálhatjuk, hogy valamennyi szinten irdatlan energiák mozdulnak meg, Béres Attila rendezőtől Horesnyi Balázs díszlettervezőig, a címszereplő, amúgy pazar Bajomi Nagy Györgytől a fantasztikus/csodálatos Németh Juditon át az elbűvölő/tehetséges Edvi Henriettáig. Hiába kisugárzó mindig Csonka Szilvia (istenem, hogy mi mindent el kell viselnie most – neki is!), a jó Szerémi Zoltán alappillér, elképesztően remek színész Mertz Tibor, tartóoszlop Szabó Tibor is, Vlahovics Editnek végre már papírja – Aase-díja!!! - is van arról, hogy bizony: hivatást ilyen alázattal szabad/érdemes gyakorolni e földi pályán – Angela Merkel-ábrázolása telitalálat -; és sorolhatnánk a többieket, színfalakon innen és túl.

De mi tévő legyen egy teátrumi közösség? Abból a kottából kell fújnia/játszania, amit eléje raknak/pakolnak. Persze, azért a néző csak-csak el tudja viselni (megedződött az élet színpadán), de azért fáj; mert kár!
Ezekben a zavaros, zord, zűrös időkben még inkább szükség(ünk) van/lenne valódi, érvényes, kikezdhetetlen kapaszkodókra, inspirációkra, megerősítésekre e törékeny geopolitikai térségben.

                                                                           www.alon.hu                                  szp
2015. február 4., szerda

Kereste az igazságot - Bitskey Tibor (1929-2015) - "Úgy jött magától a megoldás..."

Volt időszak, amikor Bitskey Tibor színművész naponta kosárszám kapta a rajongói leveleket, idézte föl ezt is - az elmúlt évtizedben, hosszabb beszélgetésünk alkalmával – a sokoldalú teátrista, aki égi deszkákra/filmvásznakra távozott a Nemzet Színészei sorából.

A Rákóczi hadnagyában (1953), az Egy pikoló világosban (1955) nyújtott alakítása máig emlékezetes. De ki feledné például Baradlay Ödönjét A kőszívű ember fiaiból (1964)? Színpadon volt Cyrano, Bánk bán, Ádám, Kossuth, Bolyai Farkas, István király. Nagy korszakait nemegyszer hullámvölgyek követték, honi színművészetünkben mégis az állandóságot – is – jelképezte a Fasori Evangélikus Gimnázium egykori diákja, aki élete utolsó periódusában az Evangélikus Színház oszlopos tagja volt.
Már tizenhárom évesen kollégista lett Budapesten, miután tönkre ment apja üzlete, s szülei Zala megyébe költöztek.
„Édesanyámtól és az evangélikus gimnáziumtól kaptam életre szóló útravalót” vallotta a Kossuth-díjas (2000), érdemes művész (1984). „A világ legdemokratikusabb, legtisztességesebb, legigazságosabb iskolája volt, nívós tanárokkal. Megtanítottak bennünket őszintének lenni, harcolni az igazunkért, más kérdés, hogy miután végeztem, odakint, az életben kerestem az igazságot, de nem találtam. Csupa hazugsággal szembesültem, osztályharccal meg egyebekkel… Az iskola falai között soha nem beszéltünk kollektív szellemről, de ott az volt, valahogy létrejött magától, nem erőltette senki. Szeretetet árasztottak felénk a tanáraink. Nyilván az osztályunk kohéziós ereje nekik is köszönhető volt.”
Egyenes út vezetett a főiskolára, harmadévesen a Magyar Néphadsereg Színház ösztöndíjasa lett. Negyedévesen már forgatott (Semmelweis – 1952), rakétasebességgel ívelt föl a pályája. S nem volt megállás, a filmek a korszak egyik sztárjává avatták, szinte szárnyalt, röpült. Következett a Nemzeti Színház, s a vígszínházi egy évtized. Hét esztendeig tenyerén hordozta a sors.

Ruttkai Éva (1927-1986) Kossuth-díjas, korszakos színésznő volt az egyik legkedvesebb partnere. „Csodálatos volt vele a színpadon, nagyon sokat jelentett nekem. A néma leventében sokszor játszottunk együtt, meg egy cseh szerző, a mára méltatlanul elfeledett, harminckét évesen elhunyt Pavel Kohut Ilyen nagy szerelem című darabjában. Amikor Éva meghalt, nagyon elkeseredtem… A világ legjobb Szent Johannája pedig Bulla Elma volt. (Csodagyerekként indult Bulla Elma pályája, tízévesen lépett színpadra, ekkortól járta Európát; Max Reinhardt társulatával nevet szerzett magának Bécsben, Berlinben... Utóbb a magyar közönséget hódította meg, Kossuth-díjat, kiváló és érdemes művész címet is kiérdemelt – szp) Én voltam a fattyú. Amikor Bulla Elma az Istenről beszélt, akkor, komolyan mondom, megjelent a színpadon az Isten. Mélyen hívő ember volt. Fantasztikus kapcsolata volt a partnerekkel. Játék közben instruált, s engem, akkor fiatal színész lévén, bizonyos mértékig befolyásolt, mit, hogyan is kell csinálnom. Szinte biztatott: most egy kicsit többet, most kevesebbet. Üzent a szemével, tegyél rá még egy kicsit, szinte súgott, sugallta, hogyan játsszak, milyen módon szólaljak meg. Ezt csak nála tapasztaltam. Az ember a szakmát nem a főiskolán, hanem a kollégáktól tanulja meg. Ajtay Andor, Bilicsi Tivadar, Benkő Gyuszi, Pálos Gyuri, aki az egyik legjobb barátom volt, is ott játszott, később Páger Antal, Darvas Iván, egy ideig Básti Lajos. Nagy példaképemtől, az 56-ban kiment Szabó Sándortól örököltem meg később Cyrano szerepét. Szabó sokszínűségét szerettem, egyik nap hőst játszott, a másikon intrikust, ugyanolyan zseniálisan. Arra vágytam, hogy én is ilyen színész legyek. Amikor őutána bújtam Cyrano bőrébe, ugyanolyan nagy sikerrel ment tovább a felújított előadás. Ez borzasztóan nagy öntudatot adott nekem. Aztán Latinovits Zoltán (a XX. század egyik legnagyobb színészlegendájává vált, Ruttkai Éva élete párja volt; 1931-1976 – szp), büszke vagyok arra, hogy, érdekes módon, engem soha nem bántott. Pedig amikor rossz pillanatai voltak, rájött az öt perc, akkor szinte mindenkit letehetségtelenezett. Becsültem őt, s valamilyen módon ő is becsült engem. Nagyon jó viszonyban voltam vele, szerettem. Időnként szélsőséges hangulatokba esett. Beteg volt, ez az igazság. Állandóan orvosi kezelés alatt állt, volt egy skizoid állapota. De amikor jó formában volt, sugárzott a tehetségtől a fickó. Nagyon sajnáltam őt is.”

Bitskey Tibor hős is volt, remek karaktereket formált meg, fontos sikerek részese is lehetett a Vígszínházban éppúgy, mint utóbb a Thália társulatában; olykor-olykor később is hívták filmezni, de mi, nézők azt is érzékelhettük vele kapcsolatban, mintha egyszer-egyszer megszakadt volna pályájának „filmszalagja”.
Tudtuk, hogy van, csak azt nem, hol.
A kilencvenes évek elején egyszer csak teátrumalapító lett többek között Szentágothai János professzorral, ifjabb Bartók Bélával, Udvaros Béla rendezővel együtt, maguk mögött tudva a protestáns egyházak támogatását. Megszületett az Evangélium Színház, székhelye a budapesti Duna Palota lett; előadásaikkal bejárták az országot.
Sík Sándor István király című művét féltucatnyi évnél is tovább tartották műsoron, a címszereplő – természetesen – Bitskey Tibor volt; 2002-ben kapta meg a Budapestért Díjat.
„István a hitemet erősítette meg. Mindig nagyon közel éreztem magamhoz Istent, aki olyan tud lenni, mint egy jó apa, akihez mindig lehet fordulni: bajban, búban, bánatban. És mindig segít. Mert van kegyelem. Van kegyelem, ez biztos. Tudok erre példákat mondani, hogy az életemnek a mélypontjain hogyan oldódtak meg úgy maguktól a dolgok, amit nyilván Istennek köszönhetek. Ez magabiztosságot ad, bármikor, bármelyik pillanatban bele tudsz kapaszkodni ebbe a tudatba, hitbe, hogy ő ott van. Vigyáz rád, beszélhetsz vele, szólni lehet hozzá, s azt hiszem, meg is oldja a problémáidat. Nekem legalábbis megoldotta. Lehet, szerencsés is voltam. Nem tudom. De lehet, hogy őrajta múlott. Mindegy. Az a lényeg, hogy van. 
Fantasztikus Reményik Sándor (1890-1941; a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja - szp)  Kegyelem című, 1924-ben írt verse. Elmondjam?”

S Bitskey Tibor elszavalta, a diktafonom meg rögzítette. Most – a gyász napjaiban – idézzük föl magunkban az ő orgánumán/előadásában:
„Először sírsz. / Azután átkozódsz. / Aztán imádkozol. / Aztán megfeszíted / Körömszakadtig maradék-erőd. / Akarsz, egetostromló akarattal - / S a lehetetlenség konok falán / Zúzod véresre koponyád. / Aztán elalélsz. / S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. / Utoljára is tompa kábulattal, / Szótalanul, gondolattalanul / Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: / A bűn, a betegség, a nyomorúság, / A mindennapi szörnyű szürkeség / Tömlöcében nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég, / Mely nem tárult ki átokra, imára, / Erő, akarat, kétségbeesés, / Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. / Akkor megnyílik magától az ég, / S egy pici csillag sétál szembe véled, / S olyan közel jön, szépen mosolyogva, / Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
S akkor – magától – szűnik a vihar, / Akkor – magától – minden elcsitul, / Akkor – magától – éled a remény. / Álomfáidnak minden aranyágán / csak úgy magától – friss gyümölcs terem.”

Bitskey Tibor hozzáfűzte: „Ez a magától: ez a Kegyelem. Ebben hiszek, s ez az, ami megvalósult életemnek nagyon sok mélypontján. Hogy úgy jött magától a megoldás.”

                                                             www.alon.hu                                      Szenkovits Péter