2016. március 26., szombat

A teljes ember - Hegedűs a háztetőn: a Pannon Várszínház a szombathelyi AGORA Művelődési és SportházbanHárom nap alatt eladni (szülő)házat s minden nagyobb ingóságot, haszonállatot (ha van) s aprójószágot; végtére is, nem lehetetlen. Akadtak/akadnak ennél meredekebb dolgok is a világtörténelemben. (Fölriadás hajnali autóajtó csapódásra; jéghideg revolvercső halántéktájékon, penge a torkon; a martalócoknak még csak nem is ezek a legeslegkegyetlenebb módszereik diktatúra, zsarnokság idején.) Hja, hogy nyomott áron kell megválni ettől-attól, s családostól nekivágni a /teljes/ bizonytalanságnak; nyugi! Hiszen mindez így együtt valójában rutin, mondhatni hagyomány. Néhány ezer éve ápoljuk ezt is, akárcsak a többi tradíció/nka/t. Igaz, azok legtöbbjét előbb-utóbb kikezdi az idő, vagy nevezzük ezt inkább haladásnak(?), még inkább generációk kopogtatásának;  a vándorlásunk, bolyongásunk pedig mintha sohasem érne véget. Szinte maga az állandóság. Ha csak…
Majd’ valamennyien Tevjék, tejesemberek lennénk, vagy mifene; húzzuk-vonjuk életünk igásszekerét, magad uram, ha szolgád nincsen. Arra, amerre szabadot mutat létünk szemaforja. Hit, remény, szeretet az üzemanyag, amit aztán többé-kevésbé elszippantanak ilyen-olyan hatalmasságok tőlünk/belőlünk. Vagy/és mi magunk bocsátjuk áruba, kótyavetyéljük el, alaposan leárazva adunk túl saját magunkon (s egymáson) éppúgy. Illetőleg az általunk is fölpancsolt nafta szétmarja szerkezetünket, s a már magára valamit is adó roncstelep számára is túlontúl kínosak lennénk.

 
Hegedűs a háztetőn – a Pannon Várszínház társulatának az Úr 2016-os esztendejének nagy hét csütörtöki vendégjátéka a szombathelyi Agora Művelődési és Sportházban. Tükör a javából. Pontos, precíz, profi portéka. S fölszabadító, vetületek sokaságával szembesítő, árnyalatokat/részleteket kinagyító, merengésre késztető, más és más néző-, szempontokat is vizslatásra inspiráló, s mi több: kínjainkat közösségi élményben oszlatni/elkergetni igyekvő remeklés.
Minden/ki/ a helyén van. Mintegy – mint egy - természeti alkotás. A látvány, a mozdulat, a hang; a mimika, a szem, az ujj. Kép – valamennyi kinti, embertelen-világi képtelenség ellenére. A: de jó itt/hon lenni érzete. Mégis! A legapróbb rezdülés utat talál bennem, bennünk. Hihetetlen megkönnyebbülés-sorozat. S fokozódik. (Nem, nem a helyzet fokozódik!) Az élmény. Ilyen nincs; van! A rezgésszámok stimmelnek, rím a rímmel; nem ezt nevezik valahogy így: szeretetszínház?! Nyolcszázan lehetünk? Hát, kérem, ennyien éhezzük, szomjazzuk a szépet, a rendet! Idebenn. S odakint?! Nem vagyunk egyedül, hipp-hipp hurrá! A tisztaság, a makulátlanság, az őszinte gesztuszuhatag, ni-csak! - szerteszét árad. Azt sem tudjuk már: mosolygunk vagy éppen belső nyaki autópályáinkon nyitunk meg újabb és újabb sávot ezúttal vízelvezető funkciót adva nekik… S e csapadéknak, tavaszi áradásnak mennyire, de mennyire is örül az ember – legfőképpen - e borzalmas terror-héten!

 
Gazdag Tibor Tevjeként maga az emberség megtestesítője. Igazodási pont. Aki, persze, ha kezet fog valakivel, az maga a szentség. Kivéve, ha, hm, ha a sorban az első lánya boldogsága nem nyomna még ennél is többet a latban. Dehogyisnem bocsátunk meg neki! Huh, a kiskésit! Kételkedik, öniróniája van, le tudja rombolni a saját belső falait is, ha a boldogság nevű micsoda esete forog fenn. Korholja leginkább magát, jó, az Urat is, de hiszen az meg tud bocsátani, nem igaz? Főleg, ha megtaláljuk a módját, hogy Őt miképpen is engeszteljük ki.  És nincs lehetetlen! Nincs ám! Gazdag Tiborban az a jó (az is), hogy el tud játszani bennünket is. Illetve: azt az énünket, akik szeretnénk lenni, akikké szeretnénk válni. Akit aztán mi is – végre-valahára feltétel nélkül – szeretni tudnánk. Meglehet, pszichológusok hada sem lenne arra képes, amire ő. Basszus! (Jó Uram: bocsánat! Elragadt a hév.) Golde, a felesége: Pap Lívia. Goldébb már nem is lehetne. Golde, Golde, Golde. Ennek a „betyárkónak” a párjának lenni… Hagyjuk a csűrés-csavarást: káprázatosak. S a „lányaik” sem estek messze a „fáiktól”: Telegdi Kamilla (Cejtel), Kiss Barbara (Hódel), Staub Viktória (Chava). Jente, a házasságközvetítő: Oravecz Edit. Nem is az, amit s ahogyan mond, somolyog-sompolyog, jön-megy; hanem a lénye a lényege. Amennyi mindenen ő – Oravecz Edit – is átment/átmehetett, s ez úgy ott van körülötte, tán mögötte: húz ő /is/ egy hosszú-hosszú szekeret, még inkább szerelvényt, megrakottan, ezzel-azzal, amazzal. De, hát: élni, élni, élni kell! Még szép! A szabó, Mótel, aki a templom egerénél is szegényebb, de (férfi)emberré avatja a szerelem: Molnár Ervin. Mennyire. de mennyire nem szabad a látszatból ítélni s ezt ő annyira föl tudja villantani. Hogy hősnek lenni, bizonyos értelemben, nincs is oly’ messze a (látszólagos) tutyimutyiságtól; mi mindenre lehetnénk képesek! Akárcsak Percsik diák, azaz Keresztesi László, aki azért is tud annyira szimpatikus lenni, mert sallangmentesen mutatja fel: ha változást akarunk, akkor ne másoktól várjuk, mi magunk álljunk a sorba, ha kell, annak is az elejére! Hogy nem díjazza a hatalom (finoman szólva); autokraták (cárok, kormányzók) jönnek, mennek, de a nép - és annak kisebbsége is – végtére így-úgy /örök igazság/: marad! Szelle Dávid (Fegyka) is sugall valami olyasféle tisztaságot, amelyből, hinni szeretnénk, hogy mindig is megmarad valamicske bennünk. A passzivitás/tunyaság persze az ellenszere az ilyesfélének (szintúgy); az ám (hazám)! A hoppon maradt Lázár Wolf mészáros, akinek Cejtel lánya kezét (el)ígérte Tevje, de aztán ügyesen/csalafintán kifarolt(!!!): Koscsisák András. Sors-sűrítő mester/művész. Történetesen az ő berúgásához fogható egyediséget legutóbb (no, ez sem tegnap volt) Kazal Lászlótól láthattunk. Csendbiztos: Kiss T. István.  Nem tehetek mást, hajtogatja; meghasonlik, persze, de azon túl tényleg nem tesz mást másokért, a kisebbségért, akiket – ősrégi recept - mindig elő lehet citálni, ha éppen bűnbakra van szükség. És mikor nincs?  S gazsulálni, kinyalni az elöljárók ülepét, (rab)szolgai módon parancsot végrehajtani, máskor még rá is tenni egy-két lapáttal: a kollaboráció (is) örök? Belerúgni az esendőbe, a nincstelenbe, a földönfutóba, a menekülőbe, csak azért, mert…? Nagy-nagy – levegőt! (József Attila után, szabadon…) Tüneményes rabbit „hoz” Krámer György (amúgy Harangozó-díjas) koreográfus. (Látszólag) együgyű – valóságosan: egy ügyű. Nem kell, nem szabad mindent halálosan komolyan venni, legfőképpen saját magunkat nem. Szükségeltetik picinyke öncsipkelődés, önirónia, öngúny is; ki merem nevet(tet)ni magam, de azon vagyok, hogy – mindenáron - megvédjelek titeket (olykor magatoktól is)!  A Hegedűs: Gazda Bence. Összekötő kapocs, talán föl sem göngyölíthető, mily’ sok – csodás – értelemben! Égiben-földiben s még ennél is sokkal-sokkal többen! S a Budapest Klezmer Band! Annyira egységben van játékban, örömben, bánatban – létezésben, hogy az megkapó/megható! Missziót, küldetést teljesítenek csapattársaikkal egyetemben. Kovács Yvette Alida ugyanezt teszi szerves működésében /is/ pazar díszleteivel, Justin Júlia szimbiózist teremt karakterépítő ruháival. Vándorfi László rendező hibátlanul szintetizál. Izzó forrasztópákája olyan harmóniát, egységet, összhangot teremt, amivel úgy ápolja a legnemesebb hagyományokat, hogy közben jelent ábrázol s jövendőt is vázol/mutat föl elénk, belénk. 

 
Csaknem valamennyien Tevjék, tejesemberek voltunk/vagyunk/leszünk. Kinek szekér, kordé, tutaj, gumicsónak, másnak csudaautó meg jacht jut osztályrészéül, így-úgy igyekszünk ellavírozni. Vándorlunk, bolyongunk szüntelen; ez az egyetlen állandóság. Ha csak… - nem találjuk meg egyszer, mégis, mindennel együtt s mindennek ellenére is: egymást.

 
                    2016. március 25., nagypéntek 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése