2015. március 13., péntek

Nem ismert lehetetlent - Dr Szabó Erzsébet (1941-2015)


Szakértelem, tisztesség, kölcsönös bizalom; szolgálat/segítés humorba, szeretetbe csomagolva. Nincs lehetetlen: a közegészségtelenség igenis legyőzhető. Mindebben nem csak hitt dr. Szabó Erzsébet néhai körmendi városi tiszti főorvosnő, hanem egész lényével sugallta, sugározta évtizedeken keresztül; még akkor is, amikor nyugállományba vonult, sőt, betegsége idején szintúgy. A kór még a télen leteperhette ugyan a testét, de lelkisége/szellemisége e mostani, tavaszi ébredéskor – böjti szelek idején - is ezrekben és ezrekben ott él, velünk marad s rendületlenül meg-megerősít szélmalomharcok idején: csak így szabad, csak így érdemes.
Drága Városi, Tiszti, Fő, Orvosnő! Te mindegyik kifejezésnek külön-külön is rangot adtál. Miközben „Szabó Erzsinek” hívtak (magukban, egymás között) azok is, aki bár nem mertek így nevezni, de tudták rólad, a minisztertől a bolti takarító segédcselédig bezárólag, hogy soha, senkit sem hagysz cserben/magára; gond, baj, bánat, igaz(ság)talanság idején legfőképpen nem. Beleláttál a fejekbe, beleéreztél a zsigerekbe; és mindig kitaláltál valamit – folyton járt az agyad, mozgósítottad egész lényedet -, hogy a kecske meg a káposzta is…
Helyrebillentetted az egyensúlyt. Helyreállt a rend. Jé, hát (mégiscsak) ilyen egyszerűek a dolgok? – szabadultak meg tonnás kő- és közterheiktől a szívek, hányszor, de hányszor. Neked – és tényleg: csak Neked - köszönhetően. Csoda, hogy rajongtak/rajonganak érted?
Drága Erzsi! Amíg lesz még - ugye, lesz?! – igaz(i) köz, egészség, ügy és Körmend egész városkörzetével együtt, addig emlegetni fogunk/fognak. Olyan Emberként, aki a szakértelmet, a tisztességet, a kölcsönös bizalom elvét nem hirdette, hanem példázta/megtestesítette; szolgálatként élte/teljesítette földi penzumát, miközben önmagát sem vette halálosan komolyan, fityiszt tudott, és mert is mutatni gyarlóságnak, gyengeségnek. Nem ismerve soha, de soha lehetetlent.
                                                                                                                            
                     Rábavidék, 2015. március 13., péntek                                                              szp 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése