2015. június 16., kedd

Méltóságteljes temetés, az új kezdete - Mécs Imre vallomása

2003-ban készült írásunkkal emlékezünk 1958. valamint 1988. és 1989. június 16-dikára
Szenkovits Péter

Kísérteties csend volt. A szokottnál másfél órával később ébresztették a halálraítélt rabokat a kőbányai gyűjtőfogház jobb csillagépületének földszintjén. Egyszer csak nagy csörömpöléssel meghozták a reggelit. A házimunkás beadta a tátikán – etetőn – a csajkát, s odasúgta Mécs Imrének: – Kivégezték őket. Az Imre bácsiékat… 1958. június 16-án történt mindez. Mécs Imrével – akit ’57 kora nyarán tartóztattak le, 1958. május 22-én ítéltek halálra, s mintegy kilenc hónapot töltött siralomházban – beszélgettünk a tragikus eseményekről. S arról, miként volt képes feldolgozni magában a halálra ítélés tényét, a szabadulását követően – 1975-től a demokratikus ellenzék egyik fő motorjaként – a rendszerváltásig hogyan tudott túljárni az akkori diktatórikus hatalom eszén. Miért volt boldog 1988. és 1989. június 16-án is a nyolcgyermekes családapa.

– ’58 elején kissé csökkent a kivégzések száma, reménykedni kezdtünk. Enyhülést éreztünk. Az ember már csak ilyen optimista. Kiderült, szó sincs ilyesmiről – mereng Mécs Imre. – Nagy Imrének és mártírtársainak a kivégzése azért döbbentett meg minket, mert úgy véltük, ha ki merték végezni a forradalom miniszterelnökét is, akkor nincs remény számunka sem. Akkor itt nincs mese. Ekkor indult meg igazán a kivégzési hullám…
– A forradalomban való részvétele, a nemzetőrségben folytatott tevékenysége, majd a november negyediki bukás utáni ellenállási mozgalomban való szerepe miatt „a népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetéséért” ítélték halálra. Hogyan lehetett kilenc hónapon át ilyen tudattal élni, létezni?
– Készültünk arra, hogy jönnek értünk, s arra, mik lesznek az utolsó szavaink.
– Ön mit mondott volna?
- Azt, amit a többiek. Éljen a független, szabad Magyarország! Isten veled édesanyám! Először mindenkit megrendített maga a halálra ítélés, s utána rájött az ember arra, hogy ez sorsszerű, szükségszerű. Végeredményben a szovjet rendszer csúfosan összeomlott, és keresik a fejeket, azokat, akiken bosszút lehet állni. A hazai kommunista vezetés pedig a saját gyávaságát és tehetetlenségét torolta meg rajtunk. Készültünk a halálra, és amikor az ember ezt belátta, megnyugodott. Átlényegült állapotba kerültünk, mindent madártávlatból kezdtünk nézni. Búcsúztunk az élettől. Szembe tudtunk ezzel nézni, sok mindent átgondoltunk. Furcsa ellentmondás, hogy fiatal korában az ember könnyebben szembe tud nézni a halállal, mint idősebben. Fordítva kellene lennie, hiszen maga az emberi szervezet is előkészíti a pusztulást. Élettől duzzadó, erős fiatalok voltunk. A kivégzettek óriási többsége húsz és harminc év közötti volt. Ami nagyon furcsa, hogy tulajdonképpen vidámak voltunk. Sokat tréfálkoztunk, nem voltunk búskomorak. Nagyon jó társaság volt, tartottuk egymásban a lelket. Az a bizalom, ami ’56 októberében létrejött, az ott bent megmaradt. Tulajdonképpen mi egy ördögszigeten, de mégis magunk között voltunk. Őriztük a forradalmat. Felkészültünk a halálra és búcsúzkodtunk. Amikor vitték a társaimat kivégezni, akkor mi ketten, életben maradottak – Forgács Ferenccel voltunk egy zárkában – teljesen tompultak voltunk, s hallottuk az elfojtott kiáltásokat: Isten veletek barátaim, itt megy Szabó Lajos… Nagy József kiáltása: éljen a független, szabad Magyarország! Ha akkor kinyitják az ajtót és kivisznek, szó nélkül mentem volna. 1959. február 13-án, pénteken változatták életfogytiglanra az ítéletet. Vác következett néhány hét múlva. Ott kezdtem, hogy úgy mondjam, örülni az életnek. Már maga a gondolat, hogy Vácott nem voltak kivégzések… És ott már egy nagy ’56-os rabtársadalom várt szeretettel.
– 1963-ban, az általános amnesztia keretében szabadult. Három évig rendőri felügyelet alatt állt, tíz évig politikai jogvesztés sújtotta. .
– Besúgókat ültettek körém, figyeltek. Mi, ’56-osok csak egymással tudtunk igazán jót beszélgetni, de minden adandó lehetőséget kihasználtunk. Jöttek az esküvők. Sok fiatalember, ugye, utol akarta érni magát. Hatalmas tömegek voltak egy-egy esküvőn. Utána elmentünk pincékbe beszélgetni. Aztán jöttek a keresztelők. Utóbb meg, sajnos, a temetések. 1975-ben éreztem azt – akkor már három gyermekem volt –, hogy a szakmámban ugyan már elismertek, de be vagyok záródva. Elkezdtem keresgélni, hogy kikkel lehetne beszélgetni. Akkor vettünk Szigligeten egy öreg parasztházat fillérekért, és feljöttek oda az alkotóházból, innen-onnan ismerősök. Így kerültem kapcsolatba Szabó Miklóssal, Kis Jánossal, Rajk Lacival és másokkal. Nagyon vigyáztam arra, ne nyomjam agyon őket az én 56-os halálraítélt stigmámmal. De azért mindenben segítettem. S, aztán amikor ’77-ben letartóztatták Haveléket, akkor a Donáth Feri azt ajánlotta, mi még – ’56-osok, se Rácz Sándor, se én  – ne írjuk alá az akkori Chartát, mert megterheljük a „büdzsét”. A ’79-es Chartát már aláírtuk.
– Nem félt attól, hogy a családjának baja származhat ebből?
– Úgy gondoltam, hogy el kell menni a végsőkig. Ki kell tapogatni a határt. Nem szabad megengedni a hatalomnak, hogy arra hivatkozhasson, mi nem szóltunk. Másrészt pedig, hála Istennek, olyan szakmám volt, amely feltörőben volt. Szabadulásom után, rengeteg hiábavaló próbálkozást követően, egy kisszövetkezetbe kerültem, ahol egy fiatal főmérnök felvett, nem számolva a következményekkel. Sőt, még két társamat is odavittem…
– Harminckét szabadalma van az elektronika különböző szakterületein, csaknem hatvan tudományos cikke jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban.
– Miközben nem kaptam útlevelet, így hát nem mehettem külföldre. Tíz évig nem fejezhettem be az egyetemet. 1975-ben csak úgy engedték befejezni, hogy újra letettem – amit korábban már megtettem – az összes vizsgát és szigorlatot. Kaptam egy jeles diplomát, amit azóta senki sem látott. De a magam számára volt a fontos, hogy kiharcoljam. Kandidátusi disszertációt kezdtem írni, le is tettem az elővizsgákat, amikor közölték velem, büntetett előéletű vagyok, ezért nem vehetek részt a tudományos minősítésben. Közben figyeltek, lehallgattak, még a hálószobánkban is poloska volt. De az ember olyan, mint a mélytengeri hal, megszokja a nyomást. A demokratikus ellenzékben úgy védekeztünk a lehallgatás ellen, hogy hihetetlenül hosszan beszéltünk rengeteg latin és görög szóval, csapongó eszmetörténeti fejtegetésekkel, s egy fél mondatban ott volt az üzenet is… Fárasztottuk őket. Tudtuk, hogy egy órás telefonbeszélgetést végigelemezni nem könnyű. Ettől függetlenül utóbb kiderült, hogy voltak körülöttünk besúgók. Bennem olyan konspirációs érzék alakult ki, hogy a hozzátartozóimnak sem mondtam el sok mindent. Volt dolog, amit senkivel sem osztottam meg. Kezdtek befutni a találmányaim. Abban az időben jól kerestem. A találmányi díjaimból ugyan próbáltak lefaragni, mondván, túl sok van. Egyszer a Legfelsőbb Bíróság a negyedére csökkentette. Ettől függetlenül ebből a pénzből tudtam juttatni az ellenzéknek. Plusz ott volt a három gyerek.
– 1983-ban, egy volt halálra ítélt társának a temetésén elmondott beszéde miatt, súlyos kellemetlenségei támadtak…
– Péterfy Miklós ’56-ban a Műegyetemen működött és az újpesti nemzeti bizottság tagja is volt. Búcsúztatásakor nagy beszédet mondtam. Forradalomnak neveztem a forradalmat. Rengeteg belügyi ember, besúgó, fényképész volt ott, a beszédet Krassó György gyorsan leközölte a Szabad Európa Rádióban, így az nyilvánosságra került. Eljárást indítottak ellenem. Akkoriban két munkahelyen voltam részmunkaidőben, mert ezt tolerálták az illetékesek. Azt, hogy a munkások között, munkahelyen legyek, nem. Hetente egyszer-egyszer jártam be mindkét helyre, vittem a munkát, a terveket. Az egyik helyről azonnal kirúgtak, a másikon a műszaki igazgató azt mondta rólam a III/III-as tiszteknek, kérem, itt nem politizál, fontos találmányait gyártjuk, nekünk erre szükségünk van az export miatt. Erre elkezdték fenyegetni. Gondolja meg, igazgató elvtárs, jó ez magának? Itt vizsgálatok lesznek, meg egyebek, ez egy nagyon veszélyes ember, ennyi meg ennyi dossziéja van. Meg különben is: maga nem is tudja, miket csinál. A műszaki igazgató így felelt: nem is érdekel. Az érdekel, amit itt csinál. Világszabadalmakat hozott létre, ezeket gyártjuk, ezek nekünk kellenek, szállítjuk őket külföldre… Papp Sándornak hívták a bátor embert, 1993-ban ment nyugdíjba. Tehát lehetett karakánnak lenni. Utána úgy döntöttek, hogy nem indítanak ellenem bírói eljárást, hanem egy rendőrhatósági figyelmeztetést adtak, amit kitehettek a falra… Persze útlevelet változatlanul nem kaphattam. De engem megmentett a szakmám, a hivatásom, a digitális elektronika.
– Ön a nyolcvanas évek derekától évente egyre több ellenzéki eseményt, rendezvényt szervezett. Például 1985-ben ellenzéki képviselőjelöltek állítását szorgalmazta a választásokon, népszavazást kezdeményezett a bős-nagymarosi vízi erőmű ügyében, és sorolhatnánk. De beszéljünk inkább 1988. június 16.-ról, amikor is az események párhuzamosan futottak Párizsban és Budapesten.
– Ha dramaturgiailag nézi az ember, akkor az egy fantasztikus dráma volt. Jelképes temetés volt Párizsban, ahol az akkori főpolgármester, Jaques Chirac adományozott díszsírhelyet a Pére Lachaise temetőben, a hírességek rendőri sorfalak között mentek ünnepelni. Budapesten minket pedig a Batthyány emlékmécsesnél és a tévének a lépcsőjénél rohamrendőrök vertek. Párhuzamosan „futott” a kettő. Így szerveztük meg. Felosztottuk a feladatokat: ti mentek ki, mert nektek van útleveletek, mi meg itt maradunk és csináljuk. Akkor még Orbán Viktor is velünk volt. Izmosodott az ellenzék Grósz országlása alatt. És boldog voltam, mert a Münnich Ferenc utcában végighaladva, skandálva kiáltottuk Nagy Imre, Maléter Pál, Gimesi Miklós, Szilágyi József és a többi kivégzett nevét. Nagyon boldog voltam. Már idegenforgalmi szezon lévén azt terveztük, hogy a Vörösmarty térre megyünk, ott sok a külföldi, s ott azért védettebbek vagyunk. A tömeg olyan volt, mint a méhraj, kijöttek az emberek a boltok ajtaján, érdeklődéssel elegy döbbenet ült arcukon Nagy Imre nevének hallatán. A Vörösmarty téren elhatároztuk, hogy befejezzük, mert éreztük a felelősséget. Fölmentem egy kandeláber lépcsőjére, miközben nagy V-betűket mutogattam, s mondtam a tömegnek: köszönöm szépen, hogy eljöttetek! Gyertek el este hatkor a Rekviemre, a budai Ferences templomba. Közben berobbantak a motoros rendőrök a tér szélére. Lejöttem a lépcsőkről, gondoltam szólok a rendőröknek, hogy vége az egésznek, kár itt nekik erőlködni. Megyek oda, s akkor az egyenruhások rám támadtak, az egyik letépte az ingemet. S akkor a Bubik Pista jött oda hozzám, s elrángatott.
– 1989. június 16. miként él önben?
– Nagyon méltóságteljes temetés volt. A hatalom és a belügy azt akarta, hogy a temetőben intézzük el az egészet. Én voltam az egyik fő harcosa, nem dicsekedve mondom, csak a helyzetet érzékeltetve, hogy a Hősök terén legyen. Reggel öt órakor, jóval korábban ébredtem, mint máskor. Szorongás fogott el, mint a dolgok egyik felelősét. Este pedig boldogan feküdtem le, hogy egyetlenegy pofon sem csattant el. Nagyon boldog napjaim egyike volt.
– Emlékező, ünnepi beszédét mondva arra kérte a gyászoló tömeget, fogják meg egymás kezét…
– Jó lenne megint megfogni egymás kezét… Először csodálkoztak az emberek. Háromszor kértem őket. Figyeltem föntről, hullámzott a tömeg, mindenki kereste a másik kezét. S akkor már együtt mondtuk a neveket. Az volt a vágyam, hogy együtt, közösséggé válva mondjuk ki ezeket a neveket, amelyeket évtizedekig nem lehetett, s fogadjuk meg, hogy a szabadságunkat nem hagyjuk elveszíteni. Mintegy háromszázezer ember rótta le a kegyeletét, kinyilvánította azt az akaratát, hogy változtatni akar, ez így tovább nem mehet. Méltóságteljesen eltemettük a halottainkat. Nagyon súlyos dolog volt. Tulajdonképpen ez volt az igazi határvonal, a régi rendszer bukásának a jelzése, az újnak a kezdete.

                                                                                                                       2003. június 14. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése