2015. június 6., szombat

Boldog születésnapot, Nagy Anna! - Ma hetvenöt éves "Pacsirta", aki az Árvácska és a Szindbád című filmekben is elvarázsolja a publikumot


A káprázatos, mágikus Nagy Anna 75. születésnapját ma ünnepeljük. 
A Jászai Mari-díjas (1987), érdemes művész (2013), a 41. Magyar Filmszemle Életműdíjasa (2010) maradandót alkotott a Pacsirta (1963) című feledhetetlen cinema-remekműben, s a tíz legjobbnak tartott honi filmalkotás közül kettő – Szindbád (1971), Árvácska (1976) - sikerében is oroszlánrészt vállalt.

„A Pacsirta forgatásának éve sok rosszat, tragédiát is hozott számomra. Akkor haltak meg a szüleim. Huszonhárom éves voltam… A szerepnek viszont nagyon örültem; a mai napig meghatározza az életemet. Ha megismernek valahol, azt mondják, jaj, a Pacsirta!”, elevenítette föl egyszer e sorok írójának a zseniális, csupa szív Nagy Anna, aki méltó lenne – már régóta! – a Kossuth-díjra és a nemzet színésze címre éppúgy. Ekképpen folytatta: „Ez nagyon jó érzés. Ugyan eleinte kicsit visszavetett a pályámon, mert azt hitték, ’csak’ erre vagyok alkalmas. Hosszú ideig játszottam sántát, bénát, beteget, öreget, vénlányt… De nagyon sok jót is hozott. 1964-ben, huszonnégy évesen kimehettem Párizsba, Moszkvába, Leningrádba, Tallinnba és persze Cannes-ba; ez egy csoda volt akkoriban. Ráadásul még milyen sikerünk volt! Állítólag, ezt utóbb visszamondták, a zsűri egyik tagja rám szavazott. Szépek voltak a francia kritikák a filmről, rólam is. Volt egy méltatás, ami párhuzamba állította egy hasonló témájú francia alkotással, azt írták, hogy a miénk mennyivel nemesebb. Ranódy László rendező mondta később, hogy bár a próbafelvétel jól sikerült velem, mégsem tudott igazán elképzelni a szerepben. Erre kitaláltak különféle megoldásokat, álfogat és egyebet… Nagy élmény volt Tolnay Klárival, Páger Antallal játszani! Mindketten igen kedvesek voltak velem, úgy érzem, szerettek engem. A Páger a maga zárkózott, a Tolnay a maga nyitott módján. Ővele később együtt voltam Cannes-ban. Egy szobában ültünk, hajnali háromig beszélgettünk. Őrzök is egy képet, amit nekem írt. Mindenben segítettek.
Ranódy László fantasztikus érzékenységű, szuggesztív személyiség, nagyon értett a színészekhez, ahhoz, hogyan kell belőlük arra a pillanatra a lehető legjobbat, a maximálisat kihozni.”

Azon a felvetésen, hogy a Szindbád forgatásakor vajon már benne volt-e a levegőben, hogy csudadolog van születőben, ekként morfondírozott: „Azt hiszem, akkor nem éreztük, inkább bizakodtunk. Huszárik Zoltán már akkor nagy tehetségű művész hírében állt, már megcsinálta az Elégiát, a Capricciót. Lehetett érezni, hogy mélyen belülről ismeri Krúdy világát. Vérévé vált az, amit Krúdy Gyula képvisel. Az egyik legkrúdysabb jelenet a korcsolyázós, jóllehet én nem tudok olyan Szindbád-novelláról, amiben ez benne van. Előfordul, hogy korcsolyáznak, de nem így. Huszárik nem a Szindbád-történeteket akarta egymás mellé fűzni, hanem értette-érezte Krúdy világlátását, világképét, lényegét.
Egyébként Latinovits Zoltánnal konfliktusba kerültünk. Ő is nagyon nehéz ember volt, én is az vagyok. Hideg téli nap reggelén érte mentünk kocsival, hogy megyünk forgatni, felvenni a korcsolyázós jelenetet. Ülünk a sofőrrel a kocsiban, várjuk, hogy jöjjön végre, várunk vagy húsz-huszonöt percet. Csak nem jött. Mondom a sofőrnek, szóljon már föl neki, biztos elaludt, vagy elfelejtette, hogy jövünk érte. Ő aztán nem megy, nem szól neki, mert fél a Latinovitstól… Végül is nagy nehezen lejött, beszállt a kocsiba, de annyit nem mondott, fapapucs, hogy elnézést kér, vagy valami. Én meg kifakadtam: pardon, talán valamit mégiscsak kellene szólnia, vagy mit tudom én, és kikértem magamnak. Akkora szemeket meresztett, hogy egy ilyen kis senki fiatal színésznő mit merészel – ő már nagy színész volt akkor -, és kiszállt a kocsiból, bevágta az ajtó. Mondom a sofőrnek, akkor nem utazik, kész, menjünk. Így is történt. Utóbb Latinovitsot külön autóval vitték. Ilyen előzmények után kezdődött a korcsolyázásunk a Hámori-tavon. Ruttkai Éva, Huszárik Zoli is próbált rendet tenni köztünk. Nagyon sokat estünk a jégen többek között… Én se szóltam egy szót sem, ő sem. Aztán nagy nehezen úgy megenyhült irányomban. Később hallottam a Huszárik Zolitól, hogy szeretett azért engem. Ő nem kedvelte ezeket a nagyon simulékony embereket. Utóbb meg nagyon szépen nyilatkozott rólam.”

Az Árvácskára is szívesen emlékezik vissza Nagy Anna: „Szerettem a Móricz-könyvet, fájdalmasan gyönyörű. Akárhányszor elolvastam, mindig sírva fakadtam. Ranódy László filmje méltó a móriczi műhöz. Az én szerepem nem volt könnyű, bár nem a leggonoszabb nő. Rosszasága a gyerek iránt magyarázható a nyomorral. Meg kellett találni azokat a pontokat, ahol érthetővé válik, hogy miért olyan, amilyen. A legnehezebb az ő-zés volt, amit a Laci kívánt tőlem, s amit meg kellett tanulnom. Ült is valaki ott oldalt, aki ezt tudta, és rögtön intett, ha egy ő-t rosszul mondtam. Akkor elölről kellett kezdeni. Ez eléggé megnehezítette a dolgomat, de azért szerettem nagyon a szerepet. Őrzök egy képet, éppen a múltkor fedeztem fel, és úgy megörültem neki. Én vagyok rajta, cipelek egy moslékosdézsát. Tényleg olyan vagyok, mint egy parasztasszony. A hátulján ez áll: ’Szeretettel gondolunk a mi kis Pacsirtánkra, Ranódy László, Sára Sándor és Mészáros Gyula’. Utóbbi tehetséges asszisztens volt.”

Amikor Nagy Anna lányát, a szintén nagyszerű színésznőt, Huszárik Katát édesanyjáról kérdeztem, így beszélt róla: „Az anyu, pontosan akkor, amikor hét évig nem játszott, s ez bizony számára nagyon nehéz időszak volt, rengeteget foglalkozott velem, bearanyozta a gyerekkoromat. Nekem ezek csodálatos évek voltak, neki fájdalmasak is”.
Nagy Anna: „Borzasztóan örülök, hogy a lányom ezt mondta! Nem volt könnyű az életünk, hiszen egyedül neveltem. Ha tényleg ezt állítja Kata, hogy jó volt mellettem gyereknek lenni… Nekem nem voltak nevelési elveim, hipotéziseim, hogyan, mikor, mit. Én csak szeretni tudtam és tudok. Igyekeztem arra törekedni, hogy a belső dolgok legyenek a fontosak.”
Unokájáról, Gergelyről így beszélt évekkel ezelőtt: „Valami tünemény! Én is jó anya voltam, de Kata az valami fantasztikus! A gyerek a mindene.”

Drága-drága Nagy Anna! A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben!

                                                                                                                               2015. június 6. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése