2014. december 17., szerda

Édentől keletre - karácsonyra/megváltásra készülődve


Szíves örömest beneveznék/befizetnék (ismételten retúrra gondoltam) szabadon választható kiruccanásra a Jóisten pécéközpontjába. Újra megbabonáz(hat)na antik s korunkbeli adathordozóinak, -tárolóinak mikro/makro rendszere. Szúrópróbaszerűen kémlelném ezt-azt; chipném a rólunk szóló, legfrissebb báj(t)dús fájlokat.

Vajon égi küldöttjét itt és most – megint – megbélyegezik, kirekesztik, kitaszítják…?
Rá is ki akartak vetni internetadót? A messiás számára szintúgy fizetőssé teszik a bevezető/elkerülő autópálya-szakaszokat? A szegénységi küszöb alatti alig-alig létprésbe lapítják őt is, milliókkal együtt? Gyermeknyomor, korgó gyomor…

Egyetért(ene) Krisztus a magánnyugdíj-pénztárak sztornírozásával, a földbérleti umbuldákkal, a sporttámogatások elsuvasztásának titkosításával, a korkedvezményes nyugdíjazás likvidálásával, a „közmédia” összemancsolásával? Karácsonyi recepttel: megspékelve könyörtelen kirúgásokkal…?
S mindhalálig/mindhalálra narkópróba(baba) - csak azért is?

Szemet hunyna Jézus az eltékozolt birodalom, az eltorzult kormányzat, a nyegleség, az arrogancia, tetejében az oktatás univerzális/generális szétzüllesztése, az egész(ség) ország(ügy) - putyini - kényszerzubbonyba rekesztés/rekedés, a páva k(l)án-k(l)án, a komplett bel- és külkapcsolatok elfuserálása, az Európai Unió meg az USA elleni szabadságsarc fölött?
Mit szól(na) hozzá az üdvözítő, ha történetesen vasárnap (is) meglepetés-ajándékot szeretne vásárolni – szusszanásképpen - az emberiségnek (égi/földi plázákban), ám eltiltanák ettől az alapjogától?

Bízvást áldását adja a népszavazásra, mert a megváltó tudja jól, hogy ez lehet/lesz a „magyar emberek sikere” – törvény(telen)gyártósor, NAV: Nosza, Aranyoskáim,Végállomás! jeligével.

Meglehet, most még (nemzeti) konzultációra rendeli a helytartó; kukoricára térdepelteti, bíróságra idézteti… – de mindez ripsz-ropsz elvész a világmindenség távolában, messze-messze, édentől keletre.

S a Seregek Ura kiveti komputeréből – az egyetemes emlékezetből - az imposztorok lajstromát, egyszer s mindenkorra. Ámen. 
                                        www.alon.hu                                                                szp

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése