2016. április 21., csütörtök

Mindhalálig vegetálunk? Avagy inkább... - Equus, Pannon Várszínház, Blaskó Péterrel, Szelle Dáviddal; rendező/direktor: Vándorfi LászlóBizonyosan megvan minden léthelyzetnek, életkornak a maga szépsége. S holtbiztos: a szürkébb árnyalat-sorozata is.
Megértjük-e önmagunkat, el tudjuk-e viselni testünket, lelkünket, szellemünket: egész lény(eg)ünket ébredésünktől szendergésünkig? Ráhangolódunk-e itt létünk küldetésére, vagy csak végig vegetáljuk e fura földi társasutazást? Merthogy minden rezdülésünk – e pulzáció-rengetegben – más/ok/ függvényében is zajlik/történik. A belső és a külső szabadság-, kötöttséghullámzás éppúgy.

Nehéz tizenhét évesnek lenni. Hiszen a kamaszkor egyrészt eleve kivételes meg különleges korszak is; a koordináták bemérése, kijelölése pokolian keserves feladvány. Keressük önmagunkat meg a saját istenünket. Rendesen küzdünk/hadakozunk a démonainkkal is. Aztán itt-ott, így-úgy csak-csak meglelni véljük a lázadás lázától hajtva a saját hangunkat/utunkat. Hogy aztán miképpen viszonyul mindehhez – hozzánk, cirkuláció(i)nkhoz – a szűkebb-tágabb környezet? S a reagálásokra mik az én reakcióim? 
Létforgatag ez a javából.

A Pannon Várszínház Peter Shaffer Equus című drámáját vitte színre, az ifjú szerepében Szelle Dáviddal, a pszichiáterében Blaskó Péterrel. Vándorfi László rendező a legderekabbakat kutatta fel, s lelte is meg személy(iség)ükben. A kisebb, de szintúgy fajsúlyos szerepekre is olyan művészeket választott, kik hús-vér ember-figurákat állítanak elénk, akikkel sűrűn (szinte folyamatosan) találkozunk bennünk meg mellettünk, körülöttünk.

Tisztán, igazul szembesítenek önmagunkkal. Kérdések zuhataga árasztja el bensőnket; ember legyen a talpán, aki helyesen rangsorolni tud közöttük. De nincs mese: a penzum nem átruházható.
Annyi finomságot, tapintatot (is) sugall az előadás, hogy ez már önmagában átlendíti a halandót/nézőt azon a nehézségen, hogy az analizálását/átvilágítását elkezdje. De azért ez nem megy ám ripsz-ropsz! Ehhez idő kell; s olyan intim, legbelső beavatkozások is igényeltet(né)nek, amelyekhez nem biztos, hogy a megfelelő „eszközöket/műszereket” simán megleljük. Keresünk, kutatunk… Bár mindehhez a kezdő lökést megadják a „pannonosok”.
Végtére is: nem ez a színház csodája? Dehogyisnem.

Blaskó Péter pszichiátere rendkívül szimpatikus, azért is, mert esendő. Nem lezárt személyiség. Illetve csak majdnem. Mert a saját röppályájára állni igyekvő ifjú tépelődése, kínja-keserve őt magát is ráébreszti arra: poroszkálásának jóval túl a delelőjén egyfajta börtönbe zárta önnön magát. Nem kerülte ki a külső csapdákat sem. Beleilleszkedett a kispolgári közegbe, belefásult saját magába. Elkényelmesedett. Elvesztette az eredendő érdeklődését. Megfakult a humora. De ami a legtragikusabb: felszívódott valahol útközben a kíváncsisága. Komfort a köbön, konfrontáció kipipálva. Meg vagyok én magammal elégedve meg azzal a posvánnyal, amiben el-eldagonyázok, jóllehet még mindig azzal áltatom magam, hogy jó ember vagyok, hasznos, aki nem csak akar, de tud is segíteni másokon. Pedig egy frászt. Hazugságokból építettem légvárat; hiszen ezt várják el tőlem. Ez a normális. Bennem is ez betonozódott be. Meg is felelek én ennek/ezeknek maximálisan. Csakhogy ez maga a vég. Viszont (nem) látására!
Blaskó Péter (pszichiáter) őszinte morfondírozása, tépelődése, hitelessége, annyira, de annyira megnyerő! És lám, azért még sincs minden veszve, mert még valahol a mélyben izzik a parázs, s ebből előbb-utóbb még vulkánkitörés is lehet! Hiszen kiéhezett /vagyok/ új impulzusokra, feladatokra, kihívásokra.

A fiú – szenved, küzd és harcol; van mivel s kivel odabent meg idekint is, s közben csaknem belepusztul, de: kínok/keservek meg nem úszhatók. Illetve igen, de akkor lagymatagok, langyosak maradunk, vegetatív végrehajtók, bábok/bábuk; (szenvedés) híján szenvedélynek, szárnyalásnak, extázisnak: létlényegnek. Blaskó Péter s Szelle Dávid kettőse belénk ülteti azt, hogy ne legyünk, ne maradjunk normálisak, a hétköznapi normák szerint legalábbis ne! Tessék, kérem szépen, élni, lépni, változtatni, fel(ül)emelkedni, repülni, cikázni; a legkülönfélébb rétegekkel ismerkedni, eddig idegennek tetsző szférákba is behatolni. Nyitottnak és befogadónak lenni, maradni.

Szülőként nem kevésszer: keserű az édes. S e vetületbéli dolgainkkal is tisztességgel, becsülettel el kell(ene) tudni számolnunk. Oravecz Edit (anya) annyi mindent fölskiccel, amiken aztán igazán van rágódnivaló(nk). Kiss T. István (apa) szintúgy. Mindketten rég túl vannak a mesterség-szinten; teremtők, alkotók. S igen-igen szerethetők. Pap Lívia (pszichiáter-né) nem kevésbé lényegre mutató; a hozzánk legközelebb lévők/élők olykor(?) a legtávolabbi bolygólakók.  És viszont. Staub Viktória (a leány) olyan, amilyenre egy fiatal férfiember csak vágyhat. Annyi, de annyi mindenen múlik/múlhat, hogy az igaz szerelem tüze kivel, mikor, miképpen, hol lobbanhasson föl. Poklok poklán vezethet út a mennybe, a beteljesülésig. De mit adnak ingyen? (Ha frázis, ha nem.) Illetve, ha olcsó, utóbb kell megfizni/törleszteni annak az árát. Nem egyszer, bizony, életfogytig.  

Herceg, a Paripa, a példakép, az etalon; a nyargalás, a száguldás, a teremtő/isten: Kádár Ignác. Táltos társaival – Csánitz Márkkal, Lakatos Ferenccel, Kubricky Józseffel, Rumi Benjaminnal -, a pengés koreográfiának, az elementáris erejű Krámer Györgynek és Kádár Ignácnak is köszönhetően, a misztériumot éppúgy példázzák, mint a valami igen-igen ősi, szinte már nem (vagy csak alig-alig) létező romlatlanságot, makulátlanságot, ami után annyira szomjaz/t/unk /egykor/. A díszlet és a jelmez – Kovács Yvette Alida és Justin Júlia érdeme – szerves s annyira magától értetődő, természetes része, valójában kiteljesítője az összhatásnak. 
Nehéz bevallani azt is, hogy nem feltétlenül kell a bajok/bajaink okozóit kizárólag csak másokban keresni. Sőt! Mi is tettünk/teszünk „vastagon” azért, hogy a saját magunk harmadik szemét csak-csak sikeredjék kiszúrnunk/kiszúratnunk; megvakulnunk.
Rajtunk múlik, hogy /újra/ látók – s ne csak csámborgó/lötyögő, beletörődő, megkeseredett nézelődők - akarunk-e  /megint/ lenni.
Mindhalálig vegetálunk, vagy rá tudunk-e ismét hangolódni itt létünk küldetésére; léthelyzeteink szépségeire/csodáira? 

                                                     2016. április 20-21.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése