2014. július 12., szombat

Izrael a nagyvilág keresztútja: híd a sötétség és a világosság között - Ember vagy. Tudod, mi a különbség jó és rossz között (Leon Uris: Exodus - 1958, New York)


Impozáns Leon Uris ír katolikus író könyve, az Exodus. Néhány villanás:

„Izrael földje a zsidó nép szülőföldje volt. Itt alakult ki a zsidóság szellemi, vallási és nemzeti karaktere. Itt vívta ki függetlenségét, itt teremtette meg nemzeti és egyetemes jelentőségű kultúráját. Itt írták meg a Bibliát, itt ajándékozták meg vele a világot.
Az Izrael földjéről száműzött zsidó nép a szétszóratás minden országában hű maradt ehhez a földhöz, sohasem szűnt meg imádkozni érte és reménykedni abban, hogy visszatérhet, vagy visszaállíthatja nemzeti függetlenségét.
E történelmi összetartozástól ösztökélve a zsidóság évszázadokon át törekedett arra, hogy visszatérjen atyái földjére és visszaállítsa államát. …tömegesen tértek vissza. Termővé tették a pusztaságot, föltámasztották nyelvüket, falvakat és városokat építettek, egyre fejlődő, önálló gazdasági és kulturális életet élő közösséget hoztak létre. Békére törekedtek, ám készen álltak arra is, hogy megvédjék magukat. A haladás áldását hozták el minden itt lakó (számára  - szp)…”


„1947. november 29-én az Egyesült Nemzetek közgyűlése határozatot fogadott el arról, hogy Palesztinában zsidó államot kell létrehozni… a zsidó népnek vitathatatlan joga, hogy létrehozza saját, független államát. A zsidó népnek, más nemzetekhez hasonlóan, természetes joga a független lét egy szuverén államban.”


„Miért kell nap mint nap azért is megküzdenünk, hogy jogunk legyen élni?”

„Mennyi fájdalmat, megaláztatást, árulást, szenvedést kell eltűrnie az embernek, mielőtt visszaüt?”

„Az arab népnek egy békés évszázadra van szüksége.
Az arab népnek vezetőkre van szüksége, de nem a sivatagi sejkekre, akik ezerszámra tartják a rabszolgákat, nem a gyűlölettel izzó vallási fanatikusokra, nem a katonai klikkekre, ne olyan emberekre, akiknek az egész gondolkodása megrekedt a sötét középkorban. Az araboknak olyan vezetőkre van szükségük, akik meghozzák a polgári szabadságjogokat, az oktatást, az orvosi ellátást, a földreformot, az egyenlőséget.
Olyan vezetőkre van szükségük, akik bátran szembenéznek az igazi gondokkal, a tudatlansággal, az analfabetizmussal, a betegségekkel, nem pedig a szélsőséges nacionalizmus dagályos jelszavait hangoztatják, nem azzal mételyezik az arabokat, hogy minden bajukra Izrael elpusztítása lesz a gyógyír.
Sajnos, valahányszor fölbukkan egy-egy felvilágosult arab vezető, rendszerint meggyilkolják. Az arabok nem akarják letelepíteni a menekülteket, nem akarnak enyhíteni a szenvedéseiken, és nem akarnak békét sem.
Ma Izrael mutatja az egyetlen utat, amely az arabokat kivezetheti a sötét középkorból.
Ha majd az araboknak olyan vezetőik támadnak, akik hajlandóak megragadni a feléjük nyújtott baráti jobbot, akkor láthatnak hozzá azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyek hosszú ideje erkölcsi és politikai nyomorban tarják őket.”

„…azt kérdeztem magamtól, hogy miért születtem zsidónak. Most már tudom a választ. Isten nem azért választott bennünket, mert gyöngék vagyunk és elfutunk a veszély elől. Hatezer éven át elviseltük, hogy gyilkoljanak, gyötörjenek, megalázzanak minket, és közben megőriztük a hitünket. Túléltünk mindenkit, aki ki akart bennünket irtani… Ezt a kis országot azért választotta Isten nekünk, mert ez a nagyvilág keresztútja! Isten azt akarja, hogy itt éljen az Ő népe… itt őrizze az Ő parancsolatait, melyek az emberiség erkölcsi létének pillérei. Mi másért volnánk a világon?
Izrael a híd a sötétség és a világosság között.”

„Rájöttem, hogy az ember nem lehet úgy keresztény, hogy lélekben ne érezze zsidónak magát.”

„Ember vagy. Tudod, mi a különbség jó és rossz között.”

                               (Leon Uris: Exodus – Fabula Könyvkiadó, Budapest - 1989;  fordította Békés András)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése