2015. február 4., szerda

Kereste az igazságot - Bitskey Tibor (1929-2015) - "Úgy jött magától a megoldás..."

Volt időszak, amikor Bitskey Tibor színművész naponta kosárszám kapta a rajongói leveleket, idézte föl ezt is - az elmúlt évtizedben, hosszabb beszélgetésünk alkalmával – a sokoldalú teátrista, aki égi deszkákra/filmvásznakra távozott a Nemzet Színészei sorából.

A Rákóczi hadnagyában (1953), az Egy pikoló világosban (1955) nyújtott alakítása máig emlékezetes. De ki feledné például Baradlay Ödönjét A kőszívű ember fiaiból (1964)? Színpadon volt Cyrano, Bánk bán, Ádám, Kossuth, Bolyai Farkas, István király. Nagy korszakait nemegyszer hullámvölgyek követték, honi színművészetünkben mégis az állandóságot – is – jelképezte a Fasori Evangélikus Gimnázium egykori diákja, aki élete utolsó periódusában az Evangélikus Színház oszlopos tagja volt.
Már tizenhárom évesen kollégista lett Budapesten, miután tönkre ment apja üzlete, s szülei Zala megyébe költöztek.
„Édesanyámtól és az evangélikus gimnáziumtól kaptam életre szóló útravalót” vallotta a Kossuth-díjas (2000), érdemes művész (1984). „A világ legdemokratikusabb, legtisztességesebb, legigazságosabb iskolája volt, nívós tanárokkal. Megtanítottak bennünket őszintének lenni, harcolni az igazunkért, más kérdés, hogy miután végeztem, odakint, az életben kerestem az igazságot, de nem találtam. Csupa hazugsággal szembesültem, osztályharccal meg egyebekkel… Az iskola falai között soha nem beszéltünk kollektív szellemről, de ott az volt, valahogy létrejött magától, nem erőltette senki. Szeretetet árasztottak felénk a tanáraink. Nyilván az osztályunk kohéziós ereje nekik is köszönhető volt.”
Egyenes út vezetett a főiskolára, harmadévesen a Magyar Néphadsereg Színház ösztöndíjasa lett. Negyedévesen már forgatott (Semmelweis – 1952), rakétasebességgel ívelt föl a pályája. S nem volt megállás, a filmek a korszak egyik sztárjává avatták, szinte szárnyalt, röpült. Következett a Nemzeti Színház, s a vígszínházi egy évtized. Hét esztendeig tenyerén hordozta a sors.

Ruttkai Éva (1927-1986) Kossuth-díjas, korszakos színésznő volt az egyik legkedvesebb partnere. „Csodálatos volt vele a színpadon, nagyon sokat jelentett nekem. A néma leventében sokszor játszottunk együtt, meg egy cseh szerző, a mára méltatlanul elfeledett, harminckét évesen elhunyt Pavel Kohut Ilyen nagy szerelem című darabjában. Amikor Éva meghalt, nagyon elkeseredtem… A világ legjobb Szent Johannája pedig Bulla Elma volt. (Csodagyerekként indult Bulla Elma pályája, tízévesen lépett színpadra, ekkortól járta Európát; Max Reinhardt társulatával nevet szerzett magának Bécsben, Berlinben... Utóbb a magyar közönséget hódította meg, Kossuth-díjat, kiváló és érdemes művész címet is kiérdemelt – szp) Én voltam a fattyú. Amikor Bulla Elma az Istenről beszélt, akkor, komolyan mondom, megjelent a színpadon az Isten. Mélyen hívő ember volt. Fantasztikus kapcsolata volt a partnerekkel. Játék közben instruált, s engem, akkor fiatal színész lévén, bizonyos mértékig befolyásolt, mit, hogyan is kell csinálnom. Szinte biztatott: most egy kicsit többet, most kevesebbet. Üzent a szemével, tegyél rá még egy kicsit, szinte súgott, sugallta, hogyan játsszak, milyen módon szólaljak meg. Ezt csak nála tapasztaltam. Az ember a szakmát nem a főiskolán, hanem a kollégáktól tanulja meg. Ajtay Andor, Bilicsi Tivadar, Benkő Gyuszi, Pálos Gyuri, aki az egyik legjobb barátom volt, is ott játszott, később Páger Antal, Darvas Iván, egy ideig Básti Lajos. Nagy példaképemtől, az 56-ban kiment Szabó Sándortól örököltem meg később Cyrano szerepét. Szabó sokszínűségét szerettem, egyik nap hőst játszott, a másikon intrikust, ugyanolyan zseniálisan. Arra vágytam, hogy én is ilyen színész legyek. Amikor őutána bújtam Cyrano bőrébe, ugyanolyan nagy sikerrel ment tovább a felújított előadás. Ez borzasztóan nagy öntudatot adott nekem. Aztán Latinovits Zoltán (a XX. század egyik legnagyobb színészlegendájává vált, Ruttkai Éva élete párja volt; 1931-1976 – szp), büszke vagyok arra, hogy, érdekes módon, engem soha nem bántott. Pedig amikor rossz pillanatai voltak, rájött az öt perc, akkor szinte mindenkit letehetségtelenezett. Becsültem őt, s valamilyen módon ő is becsült engem. Nagyon jó viszonyban voltam vele, szerettem. Időnként szélsőséges hangulatokba esett. Beteg volt, ez az igazság. Állandóan orvosi kezelés alatt állt, volt egy skizoid állapota. De amikor jó formában volt, sugárzott a tehetségtől a fickó. Nagyon sajnáltam őt is.”

Bitskey Tibor hős is volt, remek karaktereket formált meg, fontos sikerek részese is lehetett a Vígszínházban éppúgy, mint utóbb a Thália társulatában; olykor-olykor később is hívták filmezni, de mi, nézők azt is érzékelhettük vele kapcsolatban, mintha egyszer-egyszer megszakadt volna pályájának „filmszalagja”.
Tudtuk, hogy van, csak azt nem, hol.
A kilencvenes évek elején egyszer csak teátrumalapító lett többek között Szentágothai János professzorral, ifjabb Bartók Bélával, Udvaros Béla rendezővel együtt, maguk mögött tudva a protestáns egyházak támogatását. Megszületett az Evangélium Színház, székhelye a budapesti Duna Palota lett; előadásaikkal bejárták az országot.
Sík Sándor István király című művét féltucatnyi évnél is tovább tartották műsoron, a címszereplő – természetesen – Bitskey Tibor volt; 2002-ben kapta meg a Budapestért Díjat.
„István a hitemet erősítette meg. Mindig nagyon közel éreztem magamhoz Istent, aki olyan tud lenni, mint egy jó apa, akihez mindig lehet fordulni: bajban, búban, bánatban. És mindig segít. Mert van kegyelem. Van kegyelem, ez biztos. Tudok erre példákat mondani, hogy az életemnek a mélypontjain hogyan oldódtak meg úgy maguktól a dolgok, amit nyilván Istennek köszönhetek. Ez magabiztosságot ad, bármikor, bármelyik pillanatban bele tudsz kapaszkodni ebbe a tudatba, hitbe, hogy ő ott van. Vigyáz rád, beszélhetsz vele, szólni lehet hozzá, s azt hiszem, meg is oldja a problémáidat. Nekem legalábbis megoldotta. Lehet, szerencsés is voltam. Nem tudom. De lehet, hogy őrajta múlott. Mindegy. Az a lényeg, hogy van. 
Fantasztikus Reményik Sándor (1890-1941; a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja - szp)  Kegyelem című, 1924-ben írt verse. Elmondjam?”

S Bitskey Tibor elszavalta, a diktafonom meg rögzítette. Most – a gyász napjaiban – idézzük föl magunkban az ő orgánumán/előadásában:
„Először sírsz. / Azután átkozódsz. / Aztán imádkozol. / Aztán megfeszíted / Körömszakadtig maradék-erőd. / Akarsz, egetostromló akarattal - / S a lehetetlenség konok falán / Zúzod véresre koponyád. / Aztán elalélsz. / S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. / Utoljára is tompa kábulattal, / Szótalanul, gondolattalanul / Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: / A bűn, a betegség, a nyomorúság, / A mindennapi szörnyű szürkeség / Tömlöcében nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég, / Mely nem tárult ki átokra, imára, / Erő, akarat, kétségbeesés, / Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. / Akkor megnyílik magától az ég, / S egy pici csillag sétál szembe véled, / S olyan közel jön, szépen mosolyogva, / Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
S akkor – magától – szűnik a vihar, / Akkor – magától – minden elcsitul, / Akkor – magától – éled a remény. / Álomfáidnak minden aranyágán / csak úgy magától – friss gyümölcs terem.”

Bitskey Tibor hozzáfűzte: „Ez a magától: ez a Kegyelem. Ebben hiszek, s ez az, ami megvalósult életemnek nagyon sok mélypontján. Hogy úgy jött magától a megoldás.”

                                                             www.alon.hu                                      Szenkovits Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése