2015. január 27., kedd

Megváltók méltósága - Ma hetven éve szabadult fel Auschwitz-Birkenau


1943 januárja, Varsó
" – Meddig tarthatunk ki így, Mundek? Már csak harminc emberünk, tíz pisztolyunk és hat puskánk van!
Mundek elmosolyodott.
- Egész Lengyelország csak huszonhat napig tudott kitartani. Mi már többel dicsekedhetünk. – Mundek kijelölte az őröket, szétosztotta a kevés megmaradt élelmet, kijelölte a hajnali őrjárat útvonalát.
Rifka, az egyik lány fölvett egy ütött-kopott harmonikát, és halk, lágy dallamot kezdett játszani rajta. A nyirkos, nyálkás bunkerben, három méterrel a föld alatt a megmaradt Megváltók különös, sóvárgó kórusa csendült föl. A dalt, amelyet énekeltek, még gyermekkorukban tanulták. Arról szólt, hogy Izrael földjén, Galileában gyönyörű a táj, hogy búza nő a mezőkön és lágyan hajladozik a szélben. A varsói gettó bunkerében énekeltek a galileai mezőkről, melyeket, jól tudták, sosem fognak meglátni.
- Riadó! – szólt le egy őrszem, aki a lángoló romok között megpillantott egy ide-oda cikázó alakot.
Kialudtak a fények, sötétség és némaság telepedett a bunkerre. Azután az egyezményes ritmusú kopogtatás hallatszott.
Az ajtó kinyílt, becsukódott, a bunker újra kivilágosodott.
- Dov! Az Isten szerelmére! Mit keresel itt?
- Ne küldj el még egyszer, Mundek!
A két testvér átölelte egymást, és Dov sírva fakadt. Jólesett, hogy ismét Mundek karját érezhette maga körül. Mindenki Dov köré gyűlt, meghallgatták a végső, tragikus híreket, hogy a lengyel földalatti mozgalom egyértelműen elzárkózik a csatlakozástól, és odakint mindenki más is némán hallgat a felkelésről.
- Most, ahogy visszajöttem – mondta Dov -, a csatornák tele voltak emberekkel, akik csak feküdtek ott a mocsárban. Olyan gyengék, hogy fölállni sem tudnak. Nincs hová menniük. Varsóban senki sem fogadja be őket.
A kis Dov tehát visszatért a gettóba. És különös dolog történt. Egész Varsóból és a környező vidékről azok a zsidók, akiknek korábban sikerült megszökniük és keresztényként élniük, most sorra tértek vissza a gettóba, a végső küzdelemre. Arra jutottak, hogy megtiszteltetés, ha méltósággal halhatnak meg.”


(Leon Uris Exodus, Fabula Könyvkiadó, 1989 – Fordította: Békés András –; 115-116. oldal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése